Legalizacja konsularna dokumentów

1. Procedura aplikacji

1) Przed złożeniem w Konsulacie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą, należy najpierw zalegalizować je w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

2) Wnioskodawca lub upoważniona osoba muszą osobiście stawić się w Konsulacie w celu złożenia dokumentów. Konsulat nie przyjmuje wniosków przesyłanych pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem.

 

2. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o legalizację konsularną;

2) Ważny dokument tożsamości wraz z kserokopią. Osoba upoważniona składająca wniosek: ważny dokument tożsamości osoby upoważnionej wraz z kserokopią oraz kserokopia dowodu tożsamości wnioskodawcy;

3) W przypadku legalizacji dokumentów handlowych firmy, należy również złożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego rejestrację firmy (dokument musi zawierać informacje dot. przedstawiciela prawnego firmy) oraz kserokopię dokumentu tożsamości przedstawiciela prawnego firmy ;

4) Oryginał oraz kserokopię dokumentów, które wymagają legalizacji konsularnej.

 

3. Czas realizacji

Dni robocze Konsulatu to każdy poniedziałek, środa i czwartek, z wyłączeniem świąt.

Tryb zwykły wynosi 3 dni robocze (np. złożenie wniosku: poniedziałek, odbiór dokumentów: następny poniedziałek).

Tryb ekspresowy wynosi 2 dni robocze (np. złożenie wniosku: poniedziałek, odbiór dokumentów: czwartek).

Tryb superekspresowy wynosi 1 dzień roboczy (np. złożenie wniosku: poniedziałek, odbiór dokumentów: środa).

Aplikowanie w trybie ekspresowym i superekspresowym wymaga uzasadnienia i zgody urzędnika konsularnego oraz w razie potrzeby, stosownego potwierdzenia.

W przypadku konieczności przedłożenia innych dokumentów, weryfikacji lub nieprzewidzianych okoliczności, czas realizacji może się wydłużyć.

 

4. Opłaty

Tryb zwykły: dokumenty prywatne: 100 zł za każdą legalizację podpisu/pieczątki; Dokumenty handlowe: 200 zł za każdą legalizację podpisu/pieczątki.

Tryb ekspresowy: dodatkowo 110 zł za każdą legalizację podpisu/pieczątki.

Tryb superekspresowy: dodatkowo 160 zł za każdą legalizację podpisu/pieczątki.

 

5. Informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę

1) Dokumenty wnioskodawcy muszą być zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Dokumenty muszą być zgodne z prawdą, legalne, a ich treść nie może zagrażać interesom narodowym Chińskiej Republiki Ludowej lub interesom publicznym;

2) Dokumenty do zalegalizowania, których objętość wynosi co najmniej dwie strony powinny być do siebie przypięte w taki sposób, by zapobiec ich rozdzieleniu. Podczas kserowania nie wolno rozdzielać oryginalnie połączonych dokumentów.

3) Zaświadczenie o stanie cywilnym wykorzystywane do rejestracji małżeństwa na terenie Chińskiej Republiki Ludowej jest ważne przez 6 miesięcy od dnia wystawienia. Wnioskodawca zobowiązany jest do ponownego ubiegania się o zaświadczenie po upływie 6 miesięcy.

4) Zaświadczenie o stanie cywilnym, świadectwo zdrowia oraz zaświadczenie o niekaralności wykorzystywane na terenie Chińskiej Republiki Ludowej w procesie ubiegania sie o adopcję, podlegają legalizacji tylko w ciągu 6 miesięcy od dnia wystawienia dokumentu.

5) Dokumenty wymagające legalizacji są weryfikowane przez urzędnika konsularnego. W przypadku gdy w aplikacji zostaną odkryte nieprawidłowości, np. proces notaryzacji lub certyfikacji jest niekompletny, wzór nie odpowiada standardom, treść zawiera nielegalną treść, na dokumencie zostały naniesione zmiany lub dokument został podmieniony lub w innych podobnych przypadkach, wniosek o legalizację nie zostanie akceptowany.

6) Urzędnik konsularny może poprosić o złożenie dodatkowych dokumentów związanych z legalizacją.

7) W przypadku, gdy po legalizacji konsularnej, treść dokumentu zostanie zmieniona lub dokument zostanie podmieniony, legalizacja konsularna traci ważność.

8) Dokumenty zalegalizowane konsularnie nie mogą zostać zmienione ani zastąpione. Wszelkie konsekwencje oraz odpowiedzialność prawna spoczywają na wnioskodawcy,w przypadku, gdy zmieni treść dokumentu lub zastąpi go innym.