Zawiadomienie dla pasażerów udających się do Chin o konieczności wykonania testów wymazowych metodą RT-PCR  na koronawirusa
2020/08/05

Zgodnie z zarządzeniem wydanym w dniu 20 lipca przez Administrację Lotnictwa Cywilnego Chin, Główny Urząd Celny oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce prowadzi obecnie kompleksową ocenę realizacji badań wymazowych na koronawirusa w Polsce. W niedługim czasie zostaną ogłoszone dokładne wymagania i instrukcje postępowania. Informacje ukażą się na stronie ambasady i oficjalnym koncie WeChat. Uwaga: na stan dzisiejszy pasażerowie bezpośrednich lotów z Polski do Chin nie mają konieczności przedstawienia certyfikatu z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa.

 

1. Pasażerowie chińscy i zagraniczni lecący z Polski do Chin, a przesiadający się w kraju, który nie ogłosił przedstawienia certyfikatu z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa jako warunku wejścia na pokład, nie są zobowiązani do posiadania takowego.

 

2. Pasażerowie chińscy i zagraniczni lecący z Polski do Chin, a przesiadający się w kraju, który już ogłosił wymóg przedstawienia certyfikatu z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 (lista krajów w linku), muszą wcześniej wykonać test genetyczny na koronawirusa w Polsce. Obywatele Chin muszą przesłać negatywny wynik testu za pośrednictwem aplikacji zapobiegania epidemii i aplikować o zielony kod z logo „HS", osoby niebędące obywatelami Chin powinni natomiast złożyć oświadczenie o stanie zdrowia w Ambasadzie Chin w Polsce. Linia lotnicza przeprowadza kontrolę wyników u pasażerów wsiadających na pokład samolotu. Ważne, że pasażerowie przesiadający się w wyżej wymienionych krajach muszą z wyprzedzeniem wystąpić o ww. kod zdrowia lub zaświadczenie o stanie zdrowia i upewnić się, że jest aktualny w czasie przesiadki. W przeciwnym razie nie będą wpuszczeni na pokład w kraju tranzytowym, a nawet mogą zostać zatrzymani lub spotkać się z innymi negatywnymi konsekwencjami.

 

(1) Miejsce i czas wykonania testu

Test na koronawirusa powinien zostać wykonany w instytucji zaakceptowanej przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, maksymalnie 5 dni przed wejściem pasażera na pokład samolotu. Pasażerowie powinni z odpowiednim wyprzedzeniem skontaktować się z placówką wykonującą testy w celu umówienia się na wykonanie testu stosownie do daty wylotu.

 

Lista zaakceptowanych instytucji wykonujących testy

Name

Website

Phone

Medyczny Laboratorium 

Diagnostyka

English result: https://diag.pl/sklep/kategoria/badania-sars-cov-2-z-wynikiem-w-jezyku-w-obcym-i-zaswiadczeniem-lekarskim/

Polish result: https://diag.pl/sklep/kategoria/badania-w-punktach-drivego-thru/

+48 507053721

ALAB Laboratoria

https://www.alablaboratoria.pl/20095-covid---19---pelna-diagnostyka-w-alab-laboratoria

+48 22 3491197

MedGen Centrum Medyczne

https://www.medgen.pl/pl/covid-19-dla-pacjentow-indywidualnych

+48 501377150

Borlamed Medyczne 

Laboratorium Diagnostyczne

https://borlamed.pl/test-w-kierunku-koronawirusa-sars-cov-2-metoda-pcr/

+48 793528210

 

 

(2) Procedury wydawania zaświadczenia o stanie zdrowia dla osób niebędących obywatelami Chin

Osoby niebędące obywatelami Chin powinni w ciągu 24 godzin od uzyskania negatywnego wyniku testu wymazowego na koronawirusa przesłać skany: pierwszej strony ważnego paszportu zawierającej dane osobowe, negatywnego wyniku testu RT-PCR na koronawirusa oraz podpisanego oświadczenie o stanie zdrowia wnioskodawcy (załącznik). Dokumenty należy nadesłać drogą mailową na adres: consulate@chinaembassy.org.pl. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Ambasadę Chińską w Polsce zaświadczenie o stanie zdrowia zostanie odesłane do wnioskodawcy e-mailem. Zaświadczenie należy wydrukować i zabrać ze sobą na lotnisko. Należy zwrócić uwagę, aby zaświadczenie o stanie zdrowia było ważne w momencie transferu i poddać się kontroli tegoż dokumentu dokonywanej przez pracowników linii lotniczych przed wejściem na pokład.