Zawiadomienie o wprowadzeniu obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu genetycznego na koronawirusa dla pasażerów samolotów z Polski do Chin
2020/09/03

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podróży międzynarodowych i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, na podstawie komunikatu z dnia 20 lipca wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Chin (CAAC), Główny Urząd Celny i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce informuje o wprowadzeniu szczególnych wymogu kontroli negatywnego wyniku testu molekularnego na koronawirusa pasażerów podróżujacych do Chin. Szczegółowe informacje:

 

I) Zasady ogólne

Od 8 września 2020 roku włącznie w Polsce wprowadzony zostaje oficjalny obowiązek przedstawiania negatywnego wyniku testu molekularnego na koronawirusa kontrolowany podczas wsiadania na pokład .

 

1. Pasażerowie wylatujący z Polski i odbywający bezpośrednie loty do Chin mogą wejść na pokład bezpośrednio z ważnym zaświadczeniem o negatywnym wyniku testu na koronawirusa wydanym przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA lub "PZH" NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

 

w ciągu 3 dni (72 godziny) przed wejściem na pokład. Pasażerowie mogą również aplikować o zaświadczenie o stanie zdrowia do Wydziału Konsularngo Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce z negatywnym wynikiem badania na koronawirusa wydanym przez inne laboratorium wyznaczone przez Ambasadę Chin w Polsce w ciągu 3 dni (72 godziny) przed wejściem na pokład i wejdź na pokład z ważną deklaracją zdrowotną.

 

2. Pasażerowie chińscy i zagraniczni wylatujący z Polski, lecący Chin z przesiadką w innym lub przesiadający się w Polsce z destynacją w Chinach także muszą wejść na pokład z ważnym oświadczeniem zdrowotnym. Linia lotnicza będzie przeprowadzać kontrolę oświadczenia o stanie zdrowia przed odprawą pasażera i wejściem na pokład. Zaleca się, aby pasażerowie podróżujący do Chin mieli przy sobie kopię negatywnego wyniku testu w razie konieczności użycia w przyszłości.

 

 

II) Czas i miejsce wykonania testu

Badanie genetyczne na koronawirusa powinno zostać wykonane w ciągu 3 dni (72 godziny) przed wejściem na pokład samolotu. Pasażerowie mogą wybrać laboratorium i czas badania w zależności od konkretnej sytuacji (momentem początkowym okresu ważności testu jest data wydania wyniku).

 

1. Pasażerowie odbywający bezpośrednie loty z Polski lub loty przesiadkowe przez kraj trzeci z destynacją do Chin powinni przejść badanie genetyczne na koronawirusa w laboratorium wyznaczonym i zatwierdzonym przez Ambasadę w Polsce (patrz załącznik 1). Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre laboratoria wymagają umówienia z wyprzedzeniem, zaleca się pasażerom, aby wcześniej skontaktowali się z wybranym laboratorium w celu umówienia się na wizytę w oparciu o status ich lotu.

 

2. Pasażerowie z innych krajów przesiadający się w Polsce z destynacją do Chin powinni wcześniej przejść badanie genetyczne na koronawirusa w kraju, z którego zaczynają podróż zgodnie z wymaganiami lokalnego Konsulatu Ambasady Chin i zgłosić się na pokład z ważnym zaświadczeniem o stanie zdrowia zatwierdzonym przez lokalny Konsulat Ambasady Chin.

 

 

III) W przypadku bezpośredniego lotu z Polski do Chin można wejść na pokład samolotu z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa wydanym przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA lub "PZH" NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

Chińscy i zagraniczni pasażerowie wylatujący z Polski i lecący bezpośrednio do Chin mogą wejść na pokład bezpośrednio z negatywnym wynikiem testu koronawirusa wydanym przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA lub "PZH" NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO wykonanym w ciągu 3 dni (72 godziny) przed wejściem na pokład. W tym wypadku nie jest wymagane wnioskowanie oświadczenie o stanie zdrowia w Ambasadzie Chin w Polsce. W takim wypadku należy mieć przy sobie oryginał wyniku testu na obecność koronawirusa wydanego przez szpital Centralny Szpital Kliniczny MSWiA lub "PZH" NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO i okazać go w czasie kontroli przez linie lotnicze. Oryginał wyniku należy przekazać linii lotniczej w celu sprawdzenia i zarchiwizowania, pasażer natomiast może zachować kserokopię.

 

 

IV) Proces ubiegania się o zaświadczenie o stanie zdrowia

W razie konieczności wnioskowania o zaświadczenie o stanie zdrowia, należy w ciągu 12 godzin od otrzymania wyniku testu na koronawirusa wysłać mailowo do Konsulatu:
· skan pierwszej strony paszportu (z danymi);
· negatywny wynik testu genetycznego na koronawirusa;
· wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia wnioskodawcy (załącznik).
Wyżej wymienione dokumenty należy nadesłać na adres Wydziału Konsularnego Ambasady Chińskiej w Polsce - consulate@chinaembassy.org.pl (w temacie wiadomości należy wpisać: „HS + nazwisko + data odlotu"). Osoby zamieszkujące stale na obszarze podlegającym Konsulatowi Generalnemu Chrl w Gdańsku (województwo pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie) proszone są o nadesłanie skanów na adres mailowy Konsulatu Chińskiego w Gdańsku - consulate@consulate.gda.pl (w temacie wiadomości również należy wpisać: „HS + nazwisko + data odlotu"). Po zaakceptowaniu wyniku przez Ambasadę Chińską w Polsce lub Konsulat Generalny w Gdańsku zeskanowany egzemplarz oświadczenia o stanie zdrowia z pieczęcią Wydziały Konsularnego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce zostanie odesłany do wnioskodawcy maile. Dokument ten należy wydrukować i przynieść na lotnisko. Należy zwrócić uwagę, aby zaświadczenie o stanie zdrowia było ważne w momencie wsiadania na poklad samolotu i poddać się kontroli tegoż dokumentu dokonywanej przez pracowników linii lotniczych przed wejściem na pokład. Osoby przesiadające się w Polsce w drodze do Chin z innego kraju, powinni z wyprzedzeniem wykonać test genetyczny na koronawirusa w kraju, z którego rozpoczynają podróż zgodnie z wymogami lokalnego Konsulatu Ambasady Chin i wejść do samolotu z ważnym zaświadczeniem o stanie zdrowia wydanym przez lokalny Konsulat Ambasady Chin i poddać się kontroli tegoż dokumentu dokonywanej przez pracowników linii lotniczych przed wejściem na pokład.

  

 

V) Ważne:

(1) Pasażerowie planujący loty do Chin proszeni są o uważne przeczytanie niniejszego zawiadomienia. Osoby, które nie będą posiadać negatywnego wyniku testu na koronawirusa wydanego przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA lub "PZH" NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO bądź ważnego zaświadczenia zdrowotnego nie będą uprawnione do wejścia na pokład samolotu.

 

(2) Datą rozpoczęcia okresu ważności zaświadczenia zdrowotnego jest data wydania wyniku testu na koronawirusa. Ze względu na krótki okres ważności wyników testów wnioskodawcy proszeni są o jak najszybsze przesłanie wyniku i pozostałych dokumentów na adres mailowy Konsulatu, aby było wystarczająco dużo czasu na ich sprawdzenie i akceptację. Jeśli wniosek o zaświadczenie będzie nadesłany zbyt późno lub dokumenty nie będą spełniać wymagań, wnioskujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty wynikające z opóźnienia.

 

(3) Prosimy o wykonanie testów kwasów nukleinowych w laboratoriach wyznaczonych i zatwierdzonych przez Ambasadę Chin w Polsce lub Konsulat Generalny w Gdańsku, zgodnie z wymaganiami, aby uniknąć niemożliwość podróży spowodowanej wykonaniem testu w niezatwierdzonej placówce. Sfałszowanie wyniku testu na koronawirusa lub zaświadczenia o stanie zdrowia jest nielegalne i wiąże się z odpowiedzialnością prawną.

 

(4) W nagłych przypadkach związanych z testem na koronawirusa należy wysłać e-mail lub zadzwonić pod następujące numery telefonu:

Wyznaczony adres e-mail Ambasady Chińskiej w Polsce do spraw testów na koronawirusa: consulate@chinaembassy.org.pl

Ochrona konsularna i telefon pomocy dla obywateli Chin Ambasady Chińskiej w Polsce: 0048-506957563

Numer kontaktowy Ambasady Chińskiej w Polsce: 0048-22-8313836

Wyznaczony adres e-mail Konsulatu Generalnego Chin w Gdańsku do spraw testów na koronawirusa: consulate@consulate.gda.pl

Ochrona konsularna i telefon pomocy dla obywateli Chin Chińskiego Konsulatu Generalnego w Gdańsku: 0048-515290066

Numer kontaktowy Chińskiego Konsulatu Generalnego w Gdańsku: 0048-58-3402622

Dział Sprzedaży Air China Warsaw: poland@airchina.com,

Polskie Linie Lotnicze LOT: 0048-22-5777755