Zawiadomienie o obowiązku wykonania dwóch testów na koronawirusa: metodą RT-PCR i serologicznych IgM dla osób podróżujących do Chin
2020/11/01

W celu ograniczenia transgranicznego rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, począwszy od 6 listopada 2020 r. włącznie, pasażerowie podróżujący z Polski do Chin muszą uzyskać dwa negatywne wyniku testów na koronawirusa, zarówno testu wykonanego metodą molekularną RT-PCR, jak i testu serologicznego IgM z krwi. Posiadając zarówno negatywny wynik testu serologicznego na obecność przeciwciał (IgM), jak i testu molekularnego RT-PCR można aplikować o zielony kod zdrowia QR lub „Oświadczenie o stanie zdrowia". Szczegółowe wymagania:

 

I) Wymagania odnośnie testów

1. W przypadku bezpośrednich lotów z Polski do Chin bez tranzytu przez kraj trzeci, wymaz genetyczny, jak i próbkę krwi do badania na przeciwciała należy pobrać w laboratorium zatwierdzonym przez Ambasadę Chin w Polsce (lista laboratoriów zostanie niedługo opublikowana) nie wcześniej niż 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu. Po uzyskaniu wyników testu na przeciwciała oraz testu molekularnego należy złożyć wniosek do Ambasady/Konsulatu Chin, w celu otrzymania zielonego kodu testowego QR lub „Oświadczenia o stanie zdrowia".

 

2. W przypadku rozpoczęcia podróży do Chin w Polsce i transferu w kraju trzecim należy wykonać pierwszą serię dwóch testów na koronawirusa i złożyć wniosek do Ambasady Chin w Polsce w celu otrzymania zielonego kodu testowego QR lub „Oświadczenia o stanie zdrowia", a następnie powtórzyć oba testy i ponownie aplikować o kod QR lub oświadczenie o stanie zdrowia w Ambasadzie Chin w kraju tranzytowym (kraju wylotu do Chin).

 

II) Aplikowanie o „Oświadczenie o stanie zdrowia"

Po uzyskaniu negatywnych wyników zarówno testu metodą RT-PCR, jak i testu na przeciwciała IgM z krwi, należy zeskanować stronę z danymi ważnego paszportu, negatywne wyniki badań oraz podpisane przez wnioskodawcę „Oświadczenie o stanie zdrowia". Wymienione dokumenty należy wysłać na adres e-mail wskazany przez Ambasadę Chin w Polsce (podany poniżej). Po zatwierdzeniu wyników przez Ambasadę/Konsulat Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce podstemplowany skan „Oświadczenia o stanie zdrowia" jest odsyłany do wnioskodawcy mailem. Należy go wydrukować i zabrać ze sobą na lotnisko. Linie lotnicze obsługujące loty do Chin wpuszczają na pokład jedynie pasażerów z ważnym „Oświadczeniem o stanie zdrowia" lub kodem QR wydanym przez Ambasadę Chin. Należy zwrócić uwagę na okres ważności „Oświadczenia o stanie zdrowia" i współpracować z linią lotniczą w czasie kontroli dokumentu przed lotem.

 

III) Uwagi dodatkowe

1. Osoby udające się do Chin proszone są o uważne przeczytanie niniejszego zawiadomienia i postępowanie zgodnie z zaleceniami. Brak zielonego kodu testowego QR lub „Oświadczenia o stanie zdrowia" wydanego na podstawie zgodnych z wymaganiami negatywnych wyników testu molekularnego, jak i testu na obecność przeciwciał IgM skutkuje brakiem możliwości wejścia na pokład samolotu do Chin. W takiej sytuacji należy zmienić swój plan podróży.

 

2. Należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami dot. wykonania dwóch testów na koronawirusa zarówno ogłoszone przez Ambasadę/Konsulat Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce jak i odpowiadającą placówkę w krajach tranzytowych i zapoznać się z listą laboratoriów zatwierdzonych przez Ambasadę Chin w danym kraju. Pasażerowie są także zobowiązani do dokładnego zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu do kraju, w którym planują transfer, a także z możliwością wykonania testów molekularnych i testów na przeciwciała IgM w danym kraju. Jeśli lotnisko tranzytowe nie oferuje możliwości wykonania szybkiego testu, należy odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wizę do kraju tranzytowego, aby można było wykonać drugi test po wjeździe.

 

3. Proszę uważnie zaplanować trasę lotu do Chin, aby w razie przesiadki uniknąć braku możliwości przekroczenia granicy kraju lub braku możliwości wykonania drugiej serii testów celem otrzymania kod testowego QR lub „Oświadczenia o stanie zdrowia", co byłoby równoznaczne z niespełnieniem wymagań wejścia na pokład samolotu do Chin. Może to skutkować zatrzymaniem w miejscu tranzytu oraz zwiększyć ewentualne ryzyko zakażenia.

 

Ambasada Chin w Polsce przypomina o obowiązku podawania danych osobowych zgodnie z prawdą oraz przedstawiania jedynie autentycznych wyników testów na koronawirusa. W razie umyślnego ukrywania stanu choroby i przedstawiania fałszywych wyników testów, osoba zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Załącznik: Wyznaczony adres e-mail i numer kontaktowy Ambasady Chińskiej w Polsce

1. Wyznaczony adres e-mail Ambasady Chińskiej w Polsce do spraw testów na koronawirusa: consulate@chinaembassy.org.pl

2. Numer kontaktowy Ambasady Chińskiej w Polsce: 0048-22-8313836

 

 

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej

29 października 2020 r