KONSULAT GENERALNY CHRL W GDAŃSKU  
AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
BELT AND ROAD  
SOUTH CHINA SEA  
XIX Krajowego Zjazdu KPCh  
Chiński Tydzień Kultury Tybetańskiej  
The Issue of Diaoyu Dao  
Poznaj Chiny  
China's Peaceful Development  
CRI Szlak Sztuk Walki w Chinach  
wizyta Prezydenta Komorowskiego w Chinach, 2011  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
więcej...  

W Przeglądzie ukazał się artykuł J.E. Liu Guangyuana, Ambasadora ChRL w Polsce
2018/06/13

11 czerwca Przegląd opublikował artykuł J.E. Liu Guangyuan, Ambasadora ChRL w Polsce, zatytułowany "Lepszy świat dzięki otwartym i innowacyjnym Chinom". Poniżej prezentujemy pełny tekst niniejszego artykułu:

 

Rok 2018 niesie rocznice ważnych dla Chin i Polski wydarzeń. W tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Odzyskanie niepodległości sprawiło, że Polska odrodziła się jak feniks, z tej okazji pragnę przekazać wszystkim Polakom moje najszczersze gratulacje. Pod koniec czerwca przybędzie do Polski chiński okręt wojenny, który będzie uczestniczyć w uroczystościach związanych z tym świętem. W tym roku przypada także 40. rocznica reform i otwarcia Chin. Reformy i otwarcie na świat sprawiły, że Chiny przeszły całkowitą przemianę. Wielu polskich przyjaciół bierze aktywny udział w dyskusji i rozważaniach dotyczących zmian jakie za sprawą reform dokonały się w Chinach, a także wpływu rozwoju Chin na świat.

Nie tak dawno Przewodniczący Chin, Xi Jinping podczas inauguracji dorocznego Boao Forum for Asia wygłosił ważne przemówienie, podczas którego wspominał przebieg chińskich reform, ogłosił najważniejsze kroki, które zostaną podjęte w celu dalszego otwarcia Chin, wszem i wobec demonstrując determinację Chin do dalszego przeprowadzania reform. Sądzę, że zrozumienie sedna wspomnianego powyżej przemówienia i uchwycenie kierunku, w którym w przyszłości zmierzać będzie rozwój Chin oraz jego znaczenie dla świata wymaga skupienia się na czterech kluczowych słowach:

Pierwsze, to ukierunkowanie na rozwój. Czterdzieści lat temu chiński rząd w odpowiedzi na wyrażane przez swych obywateli pragnienie rozwoju gospodarczego i lepszego życia otworzył podwoje kraju i rozpoczął pracę. Po czterdziestu latach ciężkich zmagań w Chinach zaszły wstrząsające zmiany. Dziś Chiny wyrosły na drugą co do wielkości gospodarkę świata, są największym krajem przemysłowym, największą potęgą handlową i krajem o największej rezerwie walutowej. Obywatele Chin z ubogich stali się średnio zamożni, a ponad 700 milionów ludzi z sukcesem wydobyło się z ubóstwa, co w tym okresie stanowi ponad 70% redukcji ubóstwa na całym świecie. Chiny jednak nadal są największym krajem rozwijającym się świata, a rozwój dla współczesnych Chin pozostaje priorytetem. Podczas zeszłorocznego XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin, sformułowany został wielki plan budowy nowoczesnego, silnego, socjalistycznego, zmodernizowanego kraju który ma zostać zrealizowany do połowy tego stulecia. Ogłoszono także, że Chiny wyruszyły w nową podróż w kierunku realizacji "chińskiego marzenia".

Drugie, to dalsze otwarcie. Jak mówi przysłowie, wszystkie rzeki płyną do morza, a morze bogaci się je przyjmując. Jak wiemy z historii Chiny zyskują na otwartości, a zatem dalszy ich rozwój wymaga dalszego otwarcia. Prezydent Xi zwrócił uwagę, że metaforyczne drzwi do Chin nie zostaną zamknięte, wręcz przeciwnie, będą otwierać się coraz szerzej. Chiny w przyszłości znacznie ułatwią dostęp do rynku, stworzą bardziej atrakcyjne otoczenie inwestycyjne, wzmocnią ochronę własności intelektualnej, zwiększą import, wdrożą politykę liberalizacji i ułatwień w handlu i inwestycjach, będą rozwijać coraz bardziej otwartą gospodarkę, krótko mówiąc w każdym aspekcie wprowadzą „upgrade" chińskiego otwarcia na świat.

Trzecie, to nacisk na innowacyjność. Innowacyjność, to źródło dobrobytu kraju. Reforma i otwarcie to ważna idea i rzeczywista innowacja, która w ciągu ostatnich 40 lat była dla Chin niewyczerpanym źródłem siły napędowej rozwoju i w ogromnym stopniu inspirowała kreatywność Chińczyków. Shenzhen, jeszcze 40 lat temu mała wioska rybacka, jako okno na świat reformujących się i otwierających się Chin, stało się stolicą innowacyjności. Rozkwitły tam słynne na całym świecie przedsiębiorstwa takie jak Huawei, Dajiang, BYD i wiele innych. W 2017 roku Chiny były drugim państwem na świecie pod względem wydatków na badania naukowe i rozwój, pierwszym pod względem liczby pracowników zatrudnionych w branży badawczo-rozwojowej, a liczba wniosków patentowych złożonych przez Chińczyków przez siedem ostatnich lat była najwyższa na świecie. Rozwój szybkiej kolei, komunikacji kwantowej i płatności elektronicznych sprawił, że w tych branżach Chiny znajdują się wśród wiodących graczy na świecie. W przyszłości Chiny niezmiennie wdrażać będą strategię rozwoju innowacyjności, przyspieszać budowę innowacyjnego kraju i dążyć do przejścia z szybkiego na wysokiej jakości wzrost gospodarczy.

Czwarte, to wspólne budowanie dobrobytu. Przebieg rozwoju reform i otwarcia pokazał, że Chiny wzięły na siebie odpowiedzialność wielkiego kraju. W ciągu ostatnich 40 lat Chiny w znacznym stopniu przyczyniły się do zażegnania azjatyckiego i międzynarodowego kryzysu finansowego, od kilku już lat odpowiadają za ponad 30% światowego wzrostu gospodarczego, odgrywając ważną rolę w globalnym ożywieniu gospodarczym i handlu. Pięć lat temu Chiny wyszły z inicjatywą wspólnej budowy Pasa i Szlaku. Chociaż powstała ona w Chinach, oferowane przez nią możliwości i osiągnięcia należą do całego świata. W ciągu ostatnich pięciu lat łączna kwota handlu Chin z krajami położonymi wzdłuż Pasa i Szlaku przekroczyła 5 bln USD, bezpośrednie inwestycje zagraniczne przekroczyły 70 mld USD, ustanowionych zostało 75 zagranicznych stref współpracy gospodarczej i handlowej, co stworzyło ponad 200 000 miejsc pracy dla miejscowej ludności.

Ostatnie 40 lat rozwoju dowodzą, że im bardziej otwarte i innowacyjne są Chiny, tym lepiej się rozwijają, co z kolei przynosi światu coraz większe możliwości i korzyści. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat Chiny będą importować towary i usługi o łącznej wartości ponad 10 bln dolarów, inwestycje zagraniczne przekroczą 750 mld dolarów, a liczba Chińczyków wyjeżdżających za granicę przekroczy 700 mln. Zapewni to wszystkim krajom świata szerszy dostęp do rynku, większy kapitał, większą różnorodność produktów i cenniejsze możliwości współpracy. Od maja tego roku Polacy i obywatele 59 innych krajów mogą odwiedzać chińską prowincję Hainan bez wizy, co przyniesie wiele korzyści polskim turystom. Pierwsze międzynarodowe targi importowe China International Import Expo, które Chiny organizują w listopadzie w Szanghaju otworzą liczący niemal 1,4 miliarda ludzi rynek na świat. Strona chińska zaprasza polskie przedsiębiorstwa do aktywnego w nich udziału i promocji wysokiej jakości polskich produktów i usług.

Polska jest ważnych partnerem Chin w Europie Środkowo-Wschodniej i ważnym krajem na linii Pasa i Szlaku. W ostatnich latach relacje chińsko-polskie obierając za drogowskaz porozumienie osiągnięte na wysokim szczeblu, znalazły się na „pasie szybkiego ruchu". Obie strony aktywnie włączają niniejsze ustalenia do strategii rozwoju kraju, wymiana we wszelkich dziedzinach stale się poszerza, dzięki czemu współpraca przynosi coraz lepsze rezultaty. Obecnie Polska aktywnie rozwija "Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju" opowiadając się za zrównoważonym rozwojem i wspierając innowacyjność w przedsiębiorczości. Na drodze do rozwoju i innowacyjności Chiny i Polska mogą się wzajemnie uzupełniać oraz wspierać. Oba kraje powinny wykorzystać możliwości płynące z dalszego otwarcia Chin, inicjatywy Pasa i Szlaku oraz współpracy "16+1" do dalszego rozwoju stosunków chińsko-polskich, dogłębnego zrozumienia potrzeb drugiej strony i dokładnego dopasowania obszarów współpracy, przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu różnorodnych instrumentów politycznych, tak by przekształcić istniejący potencjał i osiągnięty konsensus na bardziej realne wyniki współpracy.

W dzisiejszym świecie stale rozwija się trend pokojowej współpracy, otwartości i integracji, transformacji w kierunku innowacyjności, a wszystkie kraje są w coraz większym stopniu współzależne, połączone wspólnym losem. Jak mówi chińskie powiedzenie, jeden kwiat wiosny nie czyni, sto kwiatów cały ogród umai. Myśląc o przyszłości Chiny są gotowe współpracować ze wszystkimi krajami świata, w tym z Polską, aby wspierać otwartość i innowacyjność, dążyć do dobrobytu i rozwoju, i wspólnymi siłami tworzyć lepszą przyszłość!

Suggest To A Friend
  Print