Uroczyste obchody 70. rocznicy ustanowienia ChRL oraz nawiązania chińsko-polskich stosunków dyplomatycznych
2019/09/21

W słoneczne popołudnie 20 września w Ambasadzie Chin w Warszawie pod błękitnym niebem, wśród zieleni drzew zebrali się goście, przybyli na zaproszenie J.E. Ambasadora Liu Guangyuana oraz jego małżonki pani Peng Yuying. Rozpoczęło się przyjęcie zorganizowane z okazji 70. rocznicy ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej oraz 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami i Polską. Na uroczystość przybyło ponad 1000 gości, wśród nich przedstawiciele polskich władz, m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pan Maciej Lang, Przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w Sejmie RP pan Paweł Pudłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pan Piotr Dziadzio, wiceprezydent m.st. Warszawy Robert Soszyński, wicemarszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Sławomir Kopyść, wicemarszałek województwa łódzkiego pan Robert Baryła, a także przedstawiciele wszystkich misji dyplomatycznych w Polsce, chińskiej diaspory, chińskich przedsiębiorców i studentów.

Po odśpiewaniu hymnu Chin i Polski głos zabrał Amabsador Liu, który wygłosił ciepłe przemówienie witając wszystkich gości przybyłych by wspólnie z Chinami świętować to ważne wydarzenie. Ambasador Liu powiedział, że mija właśnie 70 lat od powstania nowych Chin, podczas których Komunistyczna Partia Chin, stojąc na czele całego narodu chińskiego prowadziła go poprzez trudy i znoje ku dobrobytowi, prowadziła wyizolowane i biedne Chiny ku nowej erze otwartości, rozwoju i pomyślności. Zwrócił także uwagę na niezwykłą transformację, którą przeszły Chiny – stanęły o własnych siłach, wzbogaciły się i stały się potęgą. Ambasador Liu mówiąc o gospodarce wskazał na jej szybki rozwój, na fakt, iż Chiny są drugą, największą gospodarką świata, największym krajem przemysłowym i krajem o największych rezerwach walutowych świata. Odnośnie poziomu życia ludzi zwrócił uwagę na wydobycie z biedy 700 mln Chińczyków, wejście kolejnych 400 mln do klasy średniej oraz bliskie już powstanie społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu. Ambasador Liu mówił także o niezwykłym postępie technologicznym, powiedział, że dziś innowacyjne technologie, takie jak sieć 5G, płatności mobilne, komunikacja kwantowa, superkomputery czy kolej dużych prędkości są nową wizytówką Chin. Zwrócił również uwagę na nieustannie rosnący wokół Chin „krąg przyjaciół", wspólną budowę Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz powszechne uznania, jakie na świecie zdobyła koncepcja budowy wspólnej przyszłości ludzkości.

 

Ambasador Liu wyraził opinię, iż odzyskanie sił przez naród Chiński i ponowne wyrośnięcie Chin na potęgę Wschodu było możliwe dzięki stabilnemu przewodnictwu KPCh, dzięki wytrwałemu podążaniu drogą socjalizmu o chińskiej charakterystyce, dzięki dogłębnym reformom i otwarciu Chin. To właśnie pod jej przewodem Chińczycy stworzyli niespotykany w żadnym innym miejscu na świecie cud rozwoju gospodarczego i stabilnych rządów, Chiny nieustannie się otwierają na świat, a droga socjalizmu o chińskiej charakterystyce jest coraz szersza i coraz pewniejsza.

 

Ambasador Liu odnosząc się do 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami powiedział, że Chiny i Polska zawsze działały na rzecz wzajemnie korzystnej współpracy zawsze traktowały się po partnersku i okazywały sobie wzajemny szacunek. Przypomniał także wizytę Przewodniczącego Xi Jinpinga w Polsce, która rozpoczęła nowy rozdział w historii stosunków chińsko-polskich. Wraz z podniesieniem naszych relacji do poziomu wszechstronnego strategicznego partnerstwa wzrosło wzajemne zrozumienie i zaufanie polityczne, lepsze stały się efekty naszej współpracy pragmatycznej, bliższe stały się kontakty międzyludzkie. Ambasador Liu wyraził pogląd, iż 70. rocznica ustanowienia relacji dyplomatycznych między naszymi krajami, to doskonała okazja by skierować chińsko-polskie wszechstronne strategiczne partnerstwo na jeszcze wyższy poziom, ku szerszej płaszczyźnie współpracy, ku głębszemu rozwojowi na różnych polach, tak by przynosiła ona jeszcze lepsze efekty. Powiedział także, iż z pewnością pomoże to zarówno Chinom jak i Polsce w ich dążeniu do znalezienia się w gronie najsilniejszych państw świata i w osiągnięciu narodowego odrodzenia.

Pan wiceminister spraw zagranicznych Maciej Lang w swym przemówieniu pogratulował gospodarzom 70. rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej i stwierdził, że przyjaźń między Polska a Chinami ma długa historię, a stosunki bilateralne na przestrzeni ostatnich 70 lat, czyli od momentu ich ustanowienia, są stabilnie rozwijane. Najlepszym dowodem na istnienie nieustannie pogłębianej współpracy jest ustanowienie w 2016 roku wszechstronnego partnerstwa strategicznego między naszymi krajami. W lipcu tego roku radca stanu i minister spraw zagranicznych Wang Yi odwiedził Polskę i przewodniczył II posiedzeniu Chińsko-Polskiego Komitetu Międzyrządowego, dzięki czemu nadano nową dynamikę rozwojowi stosunków dwustronnych. W skomplikowanym świecie stosunków międzynarodowych Polska jest gotowa by wzmocnić dialog i komunikację z Państwem Środka, pogłębić współpracę we wszystkich obszarach oraz wspólnie stawić czoła globalnym wyzwaniom. Pan wiceminister wyraził również nadzieję, że 70. rocznica ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską i przyjaźń naszych państw wyznaczą nową ścieżkę dalszego rozwoju stosunków dwustronnych.

 

Minister infrastruktury i rozwoju pan Andrzej Adamczyk jak i inni polscy politycy poprzez listy i telefony wyrazili szczere gratulacje z okazji 70. rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, mając nadzieję, że 70. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami będzie momentem pozwalającym na pogłębienie współpracy w zakresie infrastruktury, komunikacji i wzajemnych połączeń oraz umożliwi urzeczywistnienie wspólnego rozwoju i osiągnięcie dobrobytu.

Podczas przyjęcia odbyła się również wystawa upamiętniająca osiągnięcia Nowych Chin na przestrzeni 70. lat. Na wystawie znalazły się zdjęcia oraz obrazy filmowe ukazujące osiągnięcia chińskiej myśli inżynierii lądowej, cudowne widoki oraz historię walki narodu. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem gości, którzy wyrażali podziw dla pracowitości i odwagi Chińczyków oraz dla historycznych osiągnięć Nowych Chin. Widownie zafascynowały pokazy chińskich sztuk walki oraz koncert chińskiej muzyki ludowej. Polska orkiestra dęta zagrała chińskie melodie „W Nowej Erze" oraz „Śpiewając Ojczyzna", a jej żywiołowe wykonanie spotkało się z wielkim entuzjazmem publiczności.

 

 

Przyjęcie było nie tylko uroczyste, ale również pełne ciepła i uśmiechów. Goście wymieniali przyjazne gesty i wyrażali szczere gratulacje z okazji 70. urodzin Chińskiej Republiki Ludowej. Nie brak było pochwał osiągnięć w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego, wkładu w ochronę pokoju na świecie i utrzymywania stabilności i dobrobytu. Wyrażano opinie, że stosunki chińsko-polskie są bardzo owocne i korzystne dla obu stron oraz gotowość do dalszej pracy nad pogłębianiem dwustronnej współpracy we wszelkich dziedzinach. Przedstawiciele diaspory chińskiej, instytucji z chińskim kapitałem oraz studentów chińskich byli dumni z rosnącej w siłę ojczyzny oraz coraz wyższego statusu międzynarodowego Chin. Z zapałem wyrażali chęci dołożenia własnych cegiełek do budowy nowej ery, a w niej pomyślności i dobrobytu swej Wielkiej Ojczyzny.