Test na koronawirusa - FAQ
2020/09/10

I. Od kiedy wymagany jest test na koronawirusa dla pasażerów podróżujących z Polski do Chin?

Od 8 września 2020 roku włącznie od pasażerów podróżujących z Polski do Chin wymagane jest wcześniejsze przeprowadzenie testu molekularnego na COVID-19.

 

II. Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia testu na koronawirusa?

1. Pasażerowie obywatelstwa chińskiego i innego odbywający bezpośredni lot z Polski do Chin.

2. Pasażerowie obywatelstwa chińskiego i innego odbywający lot z Polski do Chin z przesiadką w państwie trzecim.

3. Pasażerowie obywatelstwa chińskiego i innego odbywający lot do Chin z przesiadką w Polsce.

 

III. Gdzie należy wykonać test na koronawirusa?

1. Pasażerowie odbywający loty bezpośrednie z Polski lub loty z Polski z przesiadką do Chin powinni przeprowadzić test na koronawirusa w placówce wyznaczonej i uznanej przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Wyznaczone placówki to:

 

Name 检测机构名称

Website 网址

Phone电话

1

Centralny Szpital Kliniczny  

MSWiA(波兰内务部医院)

https://cskmswia.pl/

+48 515635993

2

"PZH" NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

(波兰国家公共卫生研究院)

https://www.pzh.gov.pl/uruchomienie-mobilnego-punktu-pobran-typu-drivego-thru-do-badan-w-kierunku-sars-cov-2/

+48 795132835

3

Medyczny Laboratorium

Diagnostyka

(Diagnostyka实验室)

English result

https://diag.pl/sklep/kategoria/badania-sars-cov-2-z-wynikiem-w-jezyku-w-obcym-i-zaswiadczeniem-lekarskim/ 

Polish result

https://diag.pl/sklep/kategoria/badania-w-punktach-drivego-thru/

+48 507053721

4

ALAB Laboratoria

(ALAB实验室)

https://www.alablaboratoria.pl/20095-covid---19---pelna-diagnostyka-w-alab-laboratoria

+48 22 3491197

5

MedGen Centrum Medyczne

(MedGen医疗中心)

https://www.medgen.pl/pl/covid-19-dla-pacjentow-indywidualnych

+48 501377150

6

Borlamed Medyczne 

Laboratorium Diagnostyczne

(Borlamed实验室)

https://borlamed.pl/test-w-kierunku-koronawirusa-sars-cov-2-metoda-pcr/

+48 793528210

2. Pasażerowie lecący do Chin z przesiadką w Polsce powinni wykonać badanie w kraju rozpoczęcia podróży zgodnie z wymogami Ambasady Chin w danym kraju pochodzenia, aby uzyskać zielony kod testowy QR (obywatele Chin) lub oświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lokalną Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej, które uprawniają do wejścia na pokład. Aby uzyskać informacje o wyznaczonych placówkach testowych, należy skontaktować się z Ambasadą lub Konsulatem Chin w kraju rozpoczęcia podróży.

 

IV. W jaki sposób liczyć 3-dniowy okres ważności testu?

Okres ważności negatywnego wyniku testu na koronawirusa liczony jest od daty wystawienia wyniku.

Przykład: Jeżeli test został przeprowadzony 1 września, a wynik testu wydany 2 września, to jest on ważny do 5 września włącznie, a więc 5 września można jeszcze wejść z nim na pokład samolotu.

UWAGA: W celu uzyskania kodu testowego QR lub oświadczenie o stanie zdrowia, należy jak najszybciej aplikować o nie z wynikiem testu (nie później niż w ciągu 12 godzin od otrzymania wyniku), aby zapewnić czas na weryfikację, w celu uniknięcia problemów w podróży z powodu późnego otrzymania niezbędnych do wejścia na pokład.

 

V. W jaki sposób umówić się na test?

Ambasada do tej pory zatwierdziła 6 placówek testujących (patrz pytanie 3), wśród nich znajduje się sieć Laboratoriów Diagnostyka oraz ALAB Laboratoria, które posiadają punkty pobrań w wielu miastach w Polsce. Aby umówić się na badanie, należy skontaktować się z wybranym laboratorium telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej i mając na uwadze okres ważności wyniku oraz czas oczekiwania na niego umówić się na badanie w odpowiednim terminie.

 

VI. Czy wyniki testu musi być w języku angielskim? Czy wyniki w języku polskim są akceptowane?

Wszystkie wyniki wydawane przez wyznaczone przez Ambasadę Chin w Polsce placówki są akceptowane, niezależnie od tego, czy są w języku angielskim, czy w polskim.

 

VII. Czy można wejść na pokład samolotu jedynie z negatywnym wynikiem testu molekularnego, czy też trzeba zaaplikować o kod testowy QR lub oświadczenie o stanie zdrowia?

1. Pasażerowie wylatujący z Polski i odbywający bezpośrednie loty do Chin mogą wejść na pokład samolotu bezpośrednio z oryginalnym, ważnym negatywnym wynikiem wydanym przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA lub „PZH" Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego na 3 dni przed wejściem na pokład; oryginał wyniku należy przekazać linii lotniczej w celu sprawdzenia i zarchiwizowania, pasażer natomiast może zachować kserokopię.

2. W pozostałych przypadkach należy zaaplikować o zielony kod testowy QR (dotyczy obywateli Chin) lub oświadczenie o stanie zdrowia (dotyczy obywateli pozostałych krajów), aby z takimi dokumentami wejść na pokład samolotu.

 

VIII. Czy negatywny wynik testu serologicznego (immunologicznego) na koronawirusa również jest akceptowalny?

Nie, testy na koronawirusa wykonane metodą inną niż badanie genetyczne (molekularne) metodą RT-PCR nie są akceptowane.

 

IX. Czy dzieci także muszą wykonać test genetyczny na koronawirusa?

Wszyscy pasażerowie (w tym dzieci) wylatujący z Polski są zobowiązani do poddania się testom genetycznym na koronawirusa.

 

X. Co w wypadku podróży do Chin z przesiadką w wielu krajach? Jak ocenić, czy należy wykonać test na koronawirusa?

Od 8 września 2020 r. włącznie wszyscy pasażerowie wylatujący z Polski (w tym podróżujący do Chin z przesiadką w kraju trzecim) oraz lecący do Chin przez Polskę są zobowiązani do wykonania testu molekularnego na koronawirusa.

 

XI. Jak ubiegać się o oświadczenie o stanie zdrowia?

W razie konieczności wnioskowania o zaświadczenie o stanie zdrowia należy w ciągu 12 godzin od otrzymania wyniku testu na koronawirusa wysłać mailowo do Konsulatu:

1) skan pierwszej strony paszportu (z danymi);

2) negatywny wynik testu genetycznego na koronawirusa;

3) wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia wnioskodawcy (załącznik).

Wyżej wymienione dokumenty należy nadesłać na adres Wydziału Konsularnego Ambasady Chińskiej w Polsce - consulate@chinaembassy.org.pl (w temacie wiadomości należy wpisać: „HS + nazwisko + data odlotu"). Osoby zamieszkujące stale na obszarze podlegającym Konsulatowi Generalnemu Chrl w Gdańsku (województwo pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie) proszone są o nadesłanie skanów na adres mailowy Konsulatu Chińskiego w Gdańsku - consulate@consulate.gda.pl (w temacie wiadomości również należy wpisać: „HS + nazwisko + data odlotu"). Po zaakceptowaniu wyniku przez Ambasadę Chińską w Polsce lub Konsulat Generalny w Gdańsku zeskanowany egzemplarz oświadczenia o stanie zdrowia z pieczęcią Wydziały Konsularnego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce zostanie odesłany do wnioskodawcy maile. Dokument ten należy wydrukować i przynieść na lotnisko. Należy zwrócić uwagę, aby zaświadczenie o stanie zdrowia było ważne w momencie wsiadania na pokład samolotu i poddać się kontroli tegoż dokumentu dokonywanej przez pracowników linii lotniczych przed wejściem na pokład. Osoby przesiadające się w Polsce w drodze do Chin z innego kraju, powinni z wyprzedzeniem wykonać test genetyczny na koronawirusa w kraju, z którego rozpoczynają podróż zgodnie z wymogami lokalnego Konsulatu Ambasady Chin i wejść do samolotu z ważnym zaświadczeniem o stanie zdrowia wydanym przez lokalny Konsulat Ambasady Chin i poddać się kontroli tegoż dokumentu dokonywanej przez pracowników linii lotniczych przed wejściem na pokład.

UWAGA: Po otrzymaniu wniosku Ambasada przeprowadzi weryfikację tak szybko, jak to możliwe (zwykle w ciągu 24 godzin, w tym w weekendy). Jeśli przez ponad 24 godziny nie uzyska się odpowiedzi na e-mail należy upewnić się, czy e-mail i załączniki zostały poprawnie dostarczone. Jeśli mail został dostarczony poprawnie, należy skontaktować się z Ambasadą, aby zapytać o stan weryfikacji. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w stosownym ogłoszeniu opublikowanym na oficjalnej stronie Ambasady Chińskiej w Polsce.

 

XII. Co zrobić, gdy z różnych powodów, takich jak zmiana terminu lotu, posiadane Oświadczenie o stanie zdrowia traci ważność przed wejściem na pokład?

W sytuacji wygaśnięcia ważności oświadczenia należy ponownie wykonać test molekularny 3 dni przed wejściem na pokład i ponownie wysłać wniosek o oświadczenie mailem.

 

Linki:

Wersja chińska: http://www.chinaembassy.org.pl/chn/lqfw/t1811354.htm

Wersja polska: http://www.chinaembassy.org.pl/pol/lqfw/t1811835.htm