Struktura i podział zadań Ambasady
2019/03/25

Personel misji dyplomatycznej

  Ambasador: Liu Guangyuan

  Zastępca Szefa Misji: Yao Dongye

  Attaché Obrony:Li Jian

  Radca ds. Gospodarki i Handlu:Xu Xiaofeng

  Radca ds. Kulturalnej:Zhang Zhonghua

  Radca ds. Nauki, Technologii i Edukacji:Jiang Sudong

 

Wydziały Ambasady

  Wydział Polityczny:kwestie polityczne

  Kierownik:Zhang Hao

  Telefon:0048-22-6358333 wew. 3211

  E-mail:political@chinaembassy.org.pl

 

  Wydział Mediów i Dyplomacji Publicznej:wiadomości, media i dyplomacja publiczna

  Kierownik:Fan Erwei

  Telefon:0048-22-6358333 wew. 3216

  E-mail:xgc@chinaembassy.org.pl

 

  Wydział Gospodarki i Handlu:gospodarka i handel

  Kierownik:Radca Xu Xiaofeng

  Telefon:0048-22-8313861

  E-mail:pl@mofcom.gov.cn

 

  Wydział Kultury:kultura, sztuk, sport, turystyka

  Kierownik:Radca Zhang Zhonghua

  Telefon:0048-22-8313869

  E-mail:culture@chinaembassy.org.pl

 

  Wydział Nauki, Technologii i Edukacji:nauka, technologia, edukacja i stypendia

  Kierownik:Radca Jiang Sudong

  Telefon:0048-22-8315823(nauka i technologia)

  0048-22-6358333 wew. 3220(edukacja i stypendia)

  E-mail:

  science-tech@chinaembassy.org.pl (nauka i technologia)

  education@chinaembassy.org.pl (edukacja i stypendia)

 

  Atachat Obrony: kwestie współpracy w dziedzinie wojskowości

  Attaché Obrony:Li Jian

  Telefon:0048-22-8313870

  E-mail:zpolwgc@da.mil.cn

 

  Administracja:kwestie administracyjne i logistyczne oraz usługi konsularne

  Kierownik:Xu Mengmeng

  Telefon:

  0048-22-8319595 (administracja i logistyka)

  0048-22-8311550 (sprawy konsularne oraz wydawanie dokumentów)

  E-mail:

  office@chinaembassy.org.pl  (kwestie administracyjne i logistyczne)

  consulate_pol@mfa.gov.cn  (usługi konsularne)