AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
Poznaj Chiny  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
Beijing - 2008 Olympiad  
Shanghai - EXPO 2010  
więcej...  

Wystawa <100 - lat Grafiki Chińskiej > w Warszawie od 20 sierpnia do 8 września
2004/06/09

Muzeum I.J. Paderewskirgo i Wychodźctwa Polskiego

Oddział Muzeum Narosowego w Warszawie

Ryciny chińskich drzeworytów pochodzą sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Upowszechniły się one w dynastii Tang (618-907), znacząco rozwinęły się w dynastiach: Song (960-1207) i Yuan (1206-1368) natomiast pełnie rozkwitu osiągnęły w dynastii Ming (1368-1644). Pod koniec dynastii Qing (1644-1911), kiedy w Chinach pojawiły się inne techniki drukarskie takie jak litografia, drzeworyty stopniowo zaczęły zanikać nowe ryciny drzeworytów. „Nowy Druk Drzeworytu" z Chin wylansowany przez Lu Xun w 1931 r., stał się wyraźnym punktem zwrotnym w historii chińskiej sztuki drukarskiej. Drzeworyty różnią się od tradycyjnych rycin nie tylko techniką wykonania ale także artystycznymi wzorcami i społecznymi implikacjami.
   
Po pewnym czasie nowa Rycina  rozpoczęła ściśle odzwierciedlać uwolnione motywacje chińskiego narodu oraz zwyczajne życie Chińczyków. Po okresie tzw. zawieszenia związanego z Rewolucją Kulturalną (1966-1976), chińska sztuka drukarska bezprzykładnie eksplodowała pełnią rozkwitu za sprawą reform społecznych i polityce otwarcia. Wówczas używano rozmaitych technik drukarskich włączając zarówno drzeworyty, litografie, ryciny bednarskie, pokryte jedwabiem i gipsografie jak i wiele innych mieszanych stylów. Jakość wykonania oraz wizualna wymowa tychże prac osiągnęły nadzwyczajne stopnie dojrzałości i czystości, zajmując jednocześnie wysoką pozycję na świecie wśród prac wykonanych tą techniką.
   
Te oto 100 drukowanych materiałów ilustracyjnych zebranych na tej wystawie zostanie starannie wyselekcjonowanych spośród tysiąca chińskich rycin powstałych przez ponad dwadzieścia wieków. Żywimy ogromną nadzieję, iż będziecie Państwo zadowoleni z tejże wystawy oraz, że poczujecie moc tych wypróbowanych przez czas artystycznych dzieł.


Suggest To A Friend
  Print