AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
Poznaj Chiny  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
Beijing - 2008 Olympiad  
Shanghai - EXPO 2010  
więcej...  

TPPCh ( Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej )
2004/06/09

www.tppch.plTowarzystwo Przyjaźni Polsko - Chińskiej

HISTORIA

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej utworzone zostało w 1957 roku w okresie pomyślnego rozwoju stosunków polsko-chińskich. Przez długi okres odgrywało znaczącą rolę w tych stosunkach. Przetrwało trudny okres ich załamania w wyniku konfliktów w sferze stosunków międzynarodowych i "rewolucji kulturalnej" w Chinach na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Do końca lat osiemdziesiątych TPPCh dotowane było z budżetu państwowego. Prowadziło ożywioną działalność na terenie całego kraju, koordynowana przez Zarząd Główny i Oddziały Wojewódzkie. Wydawało tygodnik "Chinka" a później "Kontynenty". Na początku lat dziewięćdziesiątych TPPCh podobnie jak i inne tego typu towarzystwa utraciło dotacje budżetowe i swoja siedzibę przy ulicy Senatorskiej w Warszawie.

Najtrudniejszy okres w pracy Towarzystwa przetrwały tylko oddziały w Krakowie i Kaliszu. W roku 2002 reaktywowano oddział Warszawski oraz w wyniku usilnych i długich starań władze miejskie przyznały niewielki lokal na zasadach komercyjnych na ul. Bugaj na Starym Mieście w Warszawie.

Do dziś reaktywowano kolejno oddziały wojewódzkie w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Kielcach i Toruniu. Finalizowane są przygotowania do otwarcia oddziałów we Wrocławiu i Rzeszowie. Odnowiliśmy ponadto kontakty z Klubem Charbińczyków (Polakami z Charbinu).

Głównym celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków między narodami obu krajów, wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy gospodarczo-handlowej, kulturalnej, naukowo-technicznej, wymiany sportowej, turystycznej itp.

TPPCh organizuje seminaria biznesowe, spotkania promujące kulturę chińską i przybliżające chińskie realia, wystawy zdjęć, spotkania i konferencje tematyczne ze szczególnym uwzględnieniem środowisk akadamickich . Zarząd Główny i Oddziały Wojewódzkie dysponują specjalistami z zakresu języka chińskiego i problematyki chińskiej zarówno starszego jak i młodszego pokolenia. Towarzystwo chętnie służy pomocą osobom i instytucjom zainteresowanym współpracą z tym wielkim krajem.

TPPCh nie ma żadnych dotacji z budżetu państwa ani z samorządów. Nasza działalność oraz utrzymanie biura Zarządu Głównego i Warszawskiego finansowane są ze składek członkowskich członków indywidualnych i wspierających. W załączeniu blankiety obu deklaracji członkowskich oraz statut towarzystwa zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy.


Prezes Zarządu Głównego TPPCh
dr Zdzisław Góralczyk


 

Suggest To A Friend
  Print