Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce udzielił wywiadu w programie międzynarodowej telewizji CCTV „Twarzą w twarz z Ambasadorem"
2019/09/06

2 września Liu Guangyuan, ambasador Chin w Polsce, udzielił wywiadu dla międzynarodowego kanału telewizyjnego CCTV „Twarzą w twarz z Ambasadorem”, w którym przedstawił zagadnienia dotyczące relacji na linii Chiny-Polska, współpracy w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku” oraz wydarzeń związanych z firmą Huawei. Pełny tekst wywiadu znajduje się poniżej:

Pytanie: Zauważyliśmy, że Polska już w 2015 roku podpisała z Chinami memorandum o porozumieniu dotyczące współpracy w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku”. Jakie zatem, w Pańskiej opinii, istnieją perspektywy współpracy Chin z Polską w zakresie „Pasa i Szlaku”? Jaką rolę może tu odegrać Polska?

     Wspólne kształtowanie inicjatywy „Pasa i Szlaku” jest praktycznym upowszechnianiem pojęcia tworzenia wspólnoty ludzkiego losu i daje Polsce, jednemu z państw Europy Środkowo-Wschodniej, niespotykane dotąd możliwości rozwoju. Polski rząd przywiązuje ogromną wagę do współtworzenia „Pasa i Szlaku” i podejmuje aktywne działania w tym zakresie. Uczestnictwo Polski we wspólnym tworzeniu „Pasa i Szlaku” ma trzy główne zalety, tj.:

     Po pierwsze, korzystne położenie kraju. Polska leży na europejskim „skrzyżowaniu”. Przejeżdżają tamtędy europejscy i azjatyccy biznesmeni, odbywa się tam również tranzyt towarowy. 90% pociągów China Railway Express przejeżdża przez bądź dojeżdża do Polski. Port w Gdańsku jest centrum dystrybucyjnym COSCO Shipping na Morzu Bałtyckim. Co tydzień kontenerowce o pojemności prawie 20 000 TEU pokonują trasę między Portem Gdańsk a Dalekim Wschodem.

     Po drugie, korzystne proporcje. Ludność Polski stanowi jedną trzecią całkowitej populacji Europy Środkowo-Wschodniej, a łączna produkcja gospodarcza stanowi jedną trzecią całkowitej produkcji gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej. Wolumen handlu dwustronnego między Chinami i Polską stanowi także jedną trzecią całkowitej wielkości handlu między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią. Biorąc pod uwagę trzy powyższe ułamki, zaobserwować można potencjał Polski we współpracy w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku”.

     Po trzecie, korzyści płynące z rozwoju. Polska w Unii Europejskiej jest gospodarką wschodzącą, przy czym w ostatnich latach zajmuje najwyższe miejsca w rankingach pod względem wzrostu gospodarczego krajów UE. Obecnie Polska angażuje się w reindustrializację. Istotną kwestią jest tu nadzieja na skojarzenie inicjatywy Trójmorza z inicjatywą „Pasa i Szlaku” w celu pogłębienia współpracy z Chinami w dziedzinie energetyki, komunikacji, transportu, logistyki i infrastruktury, tak by nadać dwustronnej współpracy prawdziwą wartość.

 

Pytanie: Panie Ambasadorze, wspomniał Pan o China Railway Express, bardzo zainteresowało nas jakie towary chińskie są przewożone z Chengdu do Polski w składach RongOu Express? Jakie produkty spotkały się z największym zainteresowaniem Polaków?

     Polska jest liderem przemysłu przetwórczego, więc elektronika z Chengdu cieszy się tu dużym zainteresowaniem. Komponenty elektroniczne pochodzące z Chengdu są wykorzystywane w produkcji przez polskich pracowników i eksportowane do innych krajów europejskich.

 

Pytanie: Zauważyliśmy też elementy rozbieżności, które mogą mieć wpływ na relacje pomiędzy tymi dwoma krajami. Ostatnio media informowały, że Stany Zjednoczone zwróciły się do polskiego rządu z apelem o wykluczenie Huawei z budowy sieci 5G. Jak Pan ocenia tę sprawę?

     Stany Zjednoczone mając na uwadze jedynie interes własny, wykorzystały potęgę swego państwa do dławienia prywatnego przedsiębiorstwa. Ponadto używając metody kija i marchewki, nakłaniają inne kraje do bojkotu i nakładania ograniczeń na firmę Huawei. To jawny hegemonizm technologiczny. Od 15 lat, czyli od momentu wejścia Huawei na polski rynek, nigdy nie zaistniały tam problemy z bezpieczeństwem, a produkty i usługi oferowane przez tę firmę cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pewnej nocy w styczniu tego roku w Polsce dał się słyszeć dźwięk dławienia firmy Huawei, Polska stała wykazała się tym samym niesprawiedliwością, czemu stanowczo się sprzeciwiamy.

 

Pytanie: Panie Ambasadorze, czy według Pana Polska zastosuje amerykańskie zakazy wobec firmy Huawei?

     Uważnie obserwujemy rozwój wypadków i pozostajemy w bliskim kontakcie ze strona polską. Niedawno, podczas wizyty w Polsce radcy stanu i ministra spraw zagranicznych Wang Yi, polscy przywódcy wyraźnie sugerowali radcy Wang, że będą chronić uczciwego i otwartego rynku telekomunikacyjnego i nie przyjmą żadnej polityki wykluczającej określone kraje lub konkretne przedsiębiorstwa. Oczekuję i wierzę, że polski rząd podejmie samodzielne, niezależne i suwerenne decyzje biorąc pod uwagę długoterminowe interesy państwa oraz stworzy korzystne warunki dla zdrowego i stabilnego rozwoju stosunków chińsko-polskich.

 

Pytanie: Wiemy, że Polska jest jednym z pierwszych krajów, które uznały i nawiązały stosunki dyplomatyczne z Nowymi Chinami. W tym roku przypada 70. rocznica ich nawiązania. Jako 19. ambasador Chin w Polsce, jak Pan ocenia obecne relacje chińsko-polskie?

     Od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych 70 lat temu oba kraje zostały doświadczone wichrami zmian na scenie międzynarodowej, ale udało się utrzymać stabilny rozwój stosunków dwustronnych oraz osiągnąć niezwykłe sukcesy. Zwłaszcza w ostatnich latach w stosunkach chińsko-polskich nastąpił wszechstronny rozwój. Myślę, że do ich określenia można użyć trzech słów kluczowych:

     Pierwsze z nich to „bliskość”. W połowie ubiegłego wieku oba kraje żywiły do siebie braterskie uczucia, strzegąc się i pomagając sobie wzajemnie w przezwyciężaniu trudności. Uczucia te są wspólnym skarbem obu stron. W tym roku najróżniejsze środowiska z obu państw wspólnie podejmują szereg działań z okazji 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską. Pozwoli to rozpalić na nowo przyjaźń, która trwać będzie przez pokolenia.

     Drugim jest „zaufanie”. Chiny i Polska stawały się dla siebie coraz ważniejszymi partnerami, a poziom wzajemnego zaufania nieustannie wzrastał. Przewodniczący Xi Jinping i prezydent Andrzej Duda z powodzeniem odbyli wzajemne wizyty i podnieśli stosunki chińsko-polskie do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego, otworzyli tym samym nowy rozdział w nowej erze. Wszechstronne strategiczne partnerstwo oznacza nie tylko pogłębienie zaufania, ale również większą odpowiedzialność.

     Trzecie słowo to „wzrost”. W ramach inicjatyw „Pasa i Szlaku” oraz „17 + 1” bardzo szybko rozwija się współpraca między Chinami a Polską w zakresie handlu, inwestycji, wzajemnej łączności i komunikacji oraz wymiany humanistycznej. W ostatnich latach średnia roczna stopa wzrostu wymiany handlowej między tymi dwoma krajami utrzymywała się na poziomie 8%. W 2018 r. wolumen handlu dwustronnego osiągnął 24,58 mld USD, co stanowi wzrost o 15,3% rok do roku. Chiny i Polska są dla siebie największymi partnerami handlowymi w swoich regionach.

 

Pytanie: Mówi się, że budynek chińskiej Ambasady w Polsce został zaprojektowany i zbudowany przez chińsko-polski zespół, czy to prawda?

     Tak, budynek Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce został zaprojektowany wspólnie przez ówcześnie najlepszych architektów z obu krajów, a przez Polskę został uznany za jedną z dziesięciu „perełek architektonicznych” pośród ambasad w Polsce. Jest on symbolem przyjaźni chińsko-polskiej i przyciąga wielu turystów, którzy uznają ją za obowiązkowy punkt programu podczas zwiedzania Warszawy .

 

Link do wywiadu:

http://tv.cctv.com/2019/09/02/VIDE5trgDaGsVXXKY4FIyVel190902.shtml?spm=C52507945305.P1Tyk9aHorGZ.0.0