Przemówienie J.E. Ambasadora ChRL w Polsce Pana Liu Guangyuan z okazji 70. rocznicy ustanowienia ChRL
2019/09/21

Szanowny Panie Przewodniczący,

Panie Sekretarzu stanu, Podsekretarzu stanu,

Panie Prezydencie, Panowie Marszałkowie,

Ekscelencje, Moi Rodacy,

Panie i Panowie, Drodzy Przyjaciele,

 

Przepiękna, złota jesień, to czas obchodów 70. rocznicy ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej. Mam zaszczyt w imieniu Ambasady Chin serdecznie powitać wszystkich Państwa przybyłych na tę uroczystość. Cieszę się, że mogę wspólnie z Państwem świętować ten ważne dla narodu chińskiego moment.

 

To było 70 wyjątkowych lat. 70 lat niezwykłych osiągnięć. 70 lat, podczas których Komunistyczna Partia Chin, stojąc na czele całego narodu chińskiego prowadziła go poprzez trudy i znoje ku dobrobytowi. 70 lat prowadzenia wyizolowanych, zacofanych i biednych Chin ku nowej erze otwartości, rozwoju i pomyślności. Dziś możemy powiedzieć, że Chiny przeszły niebywałą transformację – stanęły o własnych siłach, wzbogaciły się i stały się potęgą.

 

- Dziś wartość PKB Chin przekracza 13,6 biliona dolarów. To 450 razy więcej niż w początkach istnienia ChRL. Chiny są drugą, największą gospodarką świata, największym krajem przemysłowym i krajem o największych rezerwach walutowych na świecie.

 

- Dziś Chiny wydobyły z biedy już 700 mln ludzi, a kolejne 400 mln zalicza się do klasy średniej. Średnia długość życia wzrosła z 35 lat w początkach Republiki Ludowej do 77 w 2018 roku. Już niedługo powstanie społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu.

 

- Dziś Chiny po raz szósty z rzędu są krajem o największych na świecie rocznych nakładach na badania i rozwój. Zachowują też pozycję lidera pod względem liczby pracowników obszaru B&R oraz składanych wniosków patentowych w ciągu odpowiednio 6 i 8 lat z rzędu. Możemy powiedzieć, że nową wizytówką Chin stały się innowacyjne technologie, takie jak sieć 5G, płatności mobilne, komunikacja kwantowa, superkomputery, czy kolej dużych prędkości.

 

- Dziś Chiny utrzymują relacje dyplomatyczne ze 178 państwami, są członkiem niemal wszystkich międzyrządowych organizacji międzynarodowych i sygnatariuszem blisko 400 porozumień wielostronnych, podpisały umowy ze 136 państwami i 30 organizacjami międzynarodowymi w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, a wizja budowy wspólnej przyszłości dla całej ludzkości została wpisana do Rezolucji ONZ.

 

Panie, Panowie, Drodzy Przyjaciele,

 

Jak udało się narodowi chińskiemu, którego cywilizacja sięga 5 tys. lat wstecz odzyskać siły? I w jaki sposób słabym i biednym Chinom udało się ponownie wyrosnąć na potęgę Wschodu?

 

- Było to możliwe dzięki stabilnemu przewodnictwu KPCh, która od 70 lat nieprzerwanie działa na rzecz narodu chińskiego i odrodzenia Chin. Stale wprowadza nowe idee i kieruje kraj na właściwe tory. KPCh uruchomiła pozytywne czynniki i zjednoczyła siły rozwoju gospodarczego. Przez wszystkie te lata KPCh opierała strategie rozwoju kraju na faktach naukowych. Miała odwagę, by samej się reformować i utrzymywać ścisłą kontrolę i dyscyplinę partyjną. Pod jej przewodem Chińczycy stworzyli niespotykany w żadnym innym miejscu na świecie cud rozwoju gospodarczego i stabilnych rządów.

 

- Było to możliwe dzięki podążaniu drogą socjalizmu o chińskiej specyfice. Jego korzenie wyrastając z chińskiej ziemi odzwierciedlają wolę narodu chińskiego, dopasowują się do postępu i rozwoju dokonującego się w Chinach oraz do zmieniających się czasów, mają głębokie podłoże historyczne i solidne fundamenty pragmatyzmu. Teraz, w nowej erze, będziemy realizować ogólne założenia polityki „5 w 1”, będziemy koordynować i rozwijać strategię „czterech całości” i koncentrować się na podnoszeniu poziomu modernizacji krajowego systemu zarządzania i jego możliwości. Z każdym naszym krokiem droga socjalizmu o chińskiej charakterystyce będzie coraz szersza i coraz pewniejsza.

 

- Było to również możliwe dzięki reformom i otwarciu. Był to kluczowy krok na drodze do odrodzenia narodu chińskiego. Stojąc przed coraz bardziej złożonym i konkurencyjnym środowiskiem międzynarodowym, w obliczu wyzwań wynikających ze splatających się ze sobą starych i nowych problemów i konfliktów w rozwoju wewnętrznym, Chiny będą nieprzerwanie tworzyć „nową wersję” reform i otwarcia. Szczególną uwagę poświęcą temu, by wrota do Chin otwierały się coraz szerzej. Chiny chcą doprowadzić do całkowitego otwarcia, które – opierając się na Inicjatywie Pasa i Szlaku – położy równy ciężar na przepływ z i do Chin.

 

Panie, panowie, Drodzy Przyjaciele,

 

W tym roku obchodzimy także 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami i Polską. Chociaż nasze kraje oddzielają odległość, ale łączy nas głęboka przyjaźń. Obie strony już 6. dnia od powstania nowych Chin ustanowiły oficjalne relacje. W ciągu minionych 70 lat, Chiny i Polska, bez względu na zmiany na arenie międzynarodowej, działały na rzecz wzajemnie korzystnej współpracy, zawsze traktowały się po partnersku i okazywały sobie wzajemny szacunek. Rok 2016 przyniósł ważne porozumienie głów naszych państw w sprawie podniesienia naszych wzajemnych relacji do poziomu wszechstronnego strategicznego partnerstwa, co otworzyło nowy rozdział w historii stosunków chińsko-polskich.

 

- Minione 3 lata, to wzrost znaczenia naszych stosunków strategicznych. Przywódcy naszych państw odbyli w tym czasie wiele spotkań, częste były kontakty na wszystkich szczeblach, a mechanizmy na wszystkich polach współpracy są coraz bardziej precyzyjne. Znacznie podniósł się także poziom wzajemnego zrozumienia i zaufania politycznego. Wszystko to pozwoliło obu stronom spojrzeć na siebie nawzajem jak na ważnego partnera dla własnego rozwoju oraz na arenie międzynarodowej.

 

- Minione 3 lata, to także pogłębienie wzajemnie korzystnej współpracy. Cztery „konie pociągowe” pragmatycznej współpracy chińsko-polskiej: handel, inwestycje, finanse i infrastruktura, dają w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz współpracy „17+1” świetne rezultaty. Polska już od 14 lat jest największym partnerem handlowym Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Liczba chińskich przedsiębiorstw w Polsce wzrosła do 70, a wartość chińskich bezpośrednich inwestycji w Polsce sięga 3 mld dolarów. Wiele chińskich banków otworzyło w Polsce swoje oddziały. Polska jest stacją docelową lub krajem tranzytowym dla 80% pociągów CER.

 

- Minione 3 lata, to także nieustanne działanie dla dobrobytu naszych narodów. W tym czasie znacząco zwiększyła się liczba chińskich turystów w Polsce – z 70 tys. w 2016 roku do 180 tys. w 2018. 37 miast i prowincji nawiązało stosunki partnerskie. Niemal 3 tys. młodych ludzi wzięło udział w wymianie studenckiej między naszymi krajami. Język polski jest wykładany na 14 uczelniach w Chinach, a w Polsce działa 5 Instytutów Konfucjusza i 2 Klasy Konfucjańskie, przy czym już w przyszłym tygodniu odbędzie się uroczyste otwarcie szóstego Instytutu przy Politechnice Warszawskiej.

 

- Minione trzy lata, to wzmacnianie koordynacji naszych państw na arenie międzynarodowej. Nasze kraje wspierają system handlu wielostronnego i porządek światowy oparty na zasadach. Utrzymujemy stały dialog w kwestiach odnośnie pokoju, stabilności i dobrobytu na świecie. Chiny wspierały także Polskę w jej działaniach w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-19 i brały aktywny udział w konferencji COP24 zorganizowanej w ubiegłym roku w Katowicach.

 

Panie, Panowie, Drodzy Przyjaciele,

 

Mówi się, że w historii odnaleźć można wskazówki dotyczące przyszłości. Historia Chin i Polski nie kryje żadnych konfliktów, także i dziś nie dzielą nas żadne zasadnicze sprzeczności. Nasze narody pragną tylko wzajemnego zrozumienia i zbliżenia. Możemy powiedzieć, że „przyjaźń” i „współpraca”, to dwa słowa optymalnie opisujące nasze relacje na przestrzeni ostatnich 70 lat.

 

Obecnie, w obliczu największych od stulecia zmian zachodzących na świecie, bliskość i powiązania między krajami i między ludźmi jest bezprecedensowa. Chiny i Polska stoją także przed trudnym zadaniem przebudowy swojego modelu gospodarczego oraz aktywowania innowacyjności naszych społeczeństw. 70. rocznica ustanowienia relacji dyplomatycznych między naszymi krajami, to doskonała okazja by skierować chińsko-polskie wszechstronne strategiczne partnerstwo na jeszcze wyższy poziom, ku szerszej płaszczyźnie współpracy, ku głębszemu rozwojowi na różnych polach, tak by przynosiła ona jeszcze lepsze efekty. Z pewnością pomoże to zarówno Chinom jak i Polsce w ich dążeniu do znalezienia się w gronie najsilniejszych państw świata i w osiągnięciu narodowego odrodzenia.

 

Chińskie powiedzenie mówi: „Prawdziwej przyjaźni nie straszna odległość, jest mocniejsza niż najmocniejszy klej i twardsza niż żelazo i skała”. Jestem pewien, że jeśli tylko będziemy patrzeć całościowo i długofalowo, wzmacniać wzajemne zaufanie, koncentrować się na współpracy i nie dopuszczać do ingerencji, wzajemnie korzystna współpraca między Chinami i Polską w następnych 70 latach będzie się stale rozwijać, a owoce naszej przyjaźni będą coraz bogatsze.

 

Chciałbym wznieść toast:

Za 70. rocznicę ustanowienia ChRL

Za 70. rocznicę nawiązania chińsko-polskich stosunków dyplomatycznych

Za przyszłość przyjaźni chińsko-polskiej

Za Państwa, drodzy przyjaciele, zdrowie.

Na zdrowie!