Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping podkreśla: solidarna współpraca jest najsilniejszą bronią w toczonej przez społeczność międzynarodową walce z epidemią
2020/04/24

     Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping napisał artykuł pod tytułem „Solidarna współpraca jest najsilniejszą bronią w toczonej przez społeczność międzynarodową walce z epidemią”. W artykule przedstawił wysiłki Chin w walce z epidemią, ich wiarę w zwycięstwo oraz wyrazy wdzięczności dla społeczności międzynarodowej w związku z udzieloną szczerą pomocą i wsparciem. Apeluje do wspólnego przeciwstawiania się epidemii i z wigorem motywuje do współpracy międzynarodowej w zakresie zapobiegania i kontroli epidemii. Poniżej przedstawiam jego najważniejsze punkty.

 

     Ludzkość jest wspólnotą, która dzieli ten sam los. Najlepszą bronią, pozwalającą pokonać chorobę zagrażającą bezpieczeństwu obywateli wszystkich państw, jest solidarna współpraca. Obecnie epidemia COVID-19 rozprzestrzenia się na całym świecie niosąc ze sobą ogromne zagrożenie dla życia, bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz wielkie wyzwanie dla światowego bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Społeczność międzynarodowa najbardziej potrzebuje teraz niezłomnej wiary, skoordynowanych wysiłków, solidarnej reakcji oraz całkowitego wzmocnienia współpracy międzynarodowej. Ramię w ramię ludzkość zwycięży walkę z tą niezwykle zakaźną chorobą. Wystarczy, byśmy wszyscy zdali sobie sprawę, że płyniemy na tej samej łodzi, byśmy wzajemnie się chronili, wtedy z pewnością w pełni pokonamy epidemię, a ludzkość będzie mogła stworzyć piękniejsze jutro!

 

     Wirus nie zna granic państw, a choroba nie atakuje w zależności od koloru skóry. Żaden kraj nie może się po prostu wycofać, myśląc jedynie o sobie. Cała ludzkość może walczyć i odnieść zwycięstwo tylko i wyłącznie poprzez wspólne wysiłki. W dobie globalizacji gospodarki tego typu wydarzenia nie pojawiają się po raz ostatni, w dalszym ciągu będziemy przechodzić testy zgotowane przez różnorodne, tradycyjne i osobliwe problemy. Podczas przeciwdziałania obecnemu światowemu kryzysowi zdrowia publicznego, konieczność i istotność budowy wspólnej przyszłości dla całej ludzkości stają się coraz wyraźniejsze. Społeczność międzynarodowa może zwyciężyć epidemię jedynie poprzez solidarną współpracę i spójną reakcję, a tym samym może ochronić wspólne ognisko domowe całej ludzkości.

 

     Realizując ideę wspólnej przyszłości dla całej ludzkości, rząd chiński utrzymuje otwartą, przejrzystą i odpowiedzialną postawę. Przekazał on niezwłocznie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zainteresowanym państwom i regionom wiadomości dotyczące epidemii. Natychmiast opublikował informacje dotyczące genomu wirusa, nie pomijał milczeniem, ale dzielił się z WHO i społecznością międzynarodową wiedzą na temat zapobiegania i kontroli choroby oraz doświadczeń w jej leczeniu. Aktywnie rozwijał współpracę w zakresie zwalczania epidemii, byśmy mogli ramię w ramię stawić czoła wspólnym zagrożeniom i wyzwaniom. Rząd chiński nieustępliwie czuwa nad bezpieczeństwa życia i zdrowia swoich obywateli, niezachwianie chroni bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli wszystkich państw.

 

     Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a Chiny doceniają zrozumienie i wsparcie otrzymane od społeczności międzynarodowej. W najtrudniejszych chwilach bardzo wielu członków społeczności międzynarodowej ofiarowało Chinom szczerą pomoc i swą życzliwość. Te bezcenne gesty przyjaźni zostaną w naszej pamięci. Naród chiński wie, czym jest wdzięczność i odwzajemnianie podarunków. Strona chińska zrobi wszystko, co w jej mocy, by dać wsparcie społeczności międzynarodowej w walce z epidemią oraz by wspólnie chronić globalnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

 

     Zapewnienie wspólnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego jest wyzwaniem, przed którym stoi ludzkość, a szybko rozprzestrzeniająca się choroba zakaźna jest wrogiem nas wszystkich, potrzeba więc wspólnych działań wszystkich państw, wzmocnienia wszechstronnej współpracy międzynarodowej i scalenia ogromnych sił w walce z epidemią. Strona chińska pragnie wraz z WHO i społecznością międzynarodową wspólnie chronić na szczeblu lokalnym i globalnym bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Chce tego dokonać poprzez, po pierwsze, zaciętą walkę w światowej wojnie mającej na celu zapobieganie i kontrolę COVID-19, po drugie, usprawnienie międzynarodowych działań w zakresie zapobiegania i kontroli, po trzecie, aktywne wsparcie roli, jaką odgrywają organizacje międzynarodowe, po czwarte, wzmocnienie koordynacji międzynarodowych polityk makroekonomicznych.

 

     Chiny natychmiast wdrożyły zdecydowane i skuteczne środki i wiele poświęciły w walce z epidemią. Chińczycy przeciwstawiając się chorobie pokazali wielką siłę, chińskiego ducha i chińską wydajność. Chiny zademonstrowały wizerunek odpowiedzialnego państwa o wielkiej sile. To wszystko spotkało się z aprobatą ze strony społeczności międzynarodowej, pośród której panuje powszechne przekonanie, iż Chiny jednocześnie z wszechstronną i intensywną profilaktyką epidemiologiczną aktywnie rozwijały współpracę i wymianę informacji z WHO i społecznością międzynarodową, szybko podzieliły się wiedzą na temat części sekwencji genetycznej wirusa, stworzyły zestawy szybkich testów, nie tylko będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo życia i zdrowia Chińczyków, ale również mając swój wkład w sprawę światowego zdrowia publicznego.