Otworzyć współpracę w 5G, Cieszyć się z wspólnego rozwoju
Liu Guangyuan
2020/07/11

Od pewnego czasu władze USA bezustannie atakują chińskie firmy technologiczne, rozpowszechniając „teorię o zagrożeniach jakie stanowi Huawei”. Celowo próbują wyznaczyć nowe granice według ideologii i odciąć globalny łańcuch dostawy technologii 5G. Jest to typowy akt zastraszania technologią, który nie tylko narusza rynkowe zasady wolnego handlu i uczciwej konkurencji, ale także zagraża międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej oraz rozwojowi przemysłu telekomunikacyjnego na świecie. Niedawno Pani Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, umieściła na Twitterze artykuł autorstwa urzędnika Departamentu Stanu, który fałszywie określił chińskiego dostawcę 5G jako „niegodnego zaufania”. Miało to na celu przekonanie polskiego rządu do wykluczenia chińskich firm z budowy sieci 5G. Użycie tego typu środków politycznych, aby ingerować w chińsko-polską współpracę w dziedzinie technologii komunikacyjnej jest jednoznaczne ze stawianiem amerykańskich interesów narodowych ponad zasadami i uczciwością. Aby wyjasnić fakty, chciałbym podkreślać poniższe opinie:

 

Po pierwsze, zamiary strony amerykańskiej polegające na tłumieniu chińskich firm są złowieszcze i bezpodstawne. Pomimo braku żadnych faktycznych podstaw i dowodów ,strona amerykańska nie waha się nadużywać władzy państwowej w celu stłumienia poszczególnych chińskich przedsiębiorstw, takich jak Huawei. Pod pozorem obrony bezpieczeństwa swoich sojuszników robi wszystko dla własnego interesu. Celem jest jedynie zahamowanie rozwoju Chin, utrzymanie hegemonii technologicznej, i pozbawienie innych krajów prawa do czerpania korzyści z budowy 5G. To właśnie Stany Zjednoczone, które próbują zaatakować i zdyskredytować Huawei, wydają przepisy wymagające od firm sieciowych regularnego dostarczania informacji użytkownikom. Wiele dużych amerykańskich firm ujawniło luki bezpieczeństwa i „backdoor” o ujawnienia danych użytkowników. Program szpiegowski „PRISM” wdrożony przez Stany Zjednoczone jest narażony na bezmyślne monitorowanie i manipulowanie globalnymi sieciami. Niemoralne i haniebne jest, że Stany Zjednoczone „jako złodziej, krzycząc o złapanie złodzieja” i nie spełniają standardów dużego kraju. Jak wszyscy wiemy, w ciągu ostatnich 30 lat Huawei świadczył usługi sieciowe dla ponad 3 miliardów ludzi w ponad 170 krajach i regionach i nigdy nie miał poważnego wypadku z powodu bezpieczeństwa sieci. Huawei jest pierwszym przedsiębiorstwem na świecie, które publicznie obiecało podpisanie umowy „no backdoor” i jedyną firmą telekomunikacyjną, która akceptuje kontrolę bezpieczeństwa i nadzór strony trzeciej. Raporty wydane przez agencje bezpieczeństwa sieci w Wielkiej Brytanii, Niemczech i innych krajach wskazują, że sprzęt Huawei nie ma „backdoor”. Chiny zawsze zachęcają przedsiębiorstwa do prowadzenia współpracy gospodarczej w oparciu o przestrzeganie międzynarodowych przepisów i lokalnych przepisów. Nigdy nie wymagały i nie będą wymagały od przedsiębiorstw angażowania się w działania z naruszeniem lokalnych przepisów i regulacji.

 

Po drugie, wkład Huawei w rozwój gospodarczy i społeczny Polski jest oczywisty dla wszystkich. Huawei jest jednym z pierwszych chińskich przedsiębiorstw, które weszły na polski rynek i dokonały lokalnych inwestycji. W ciągu 16 lat od swojego rozwoju w Polsce Huawei wniosło wielki wkład w przemysł telekomunikacyjny oraz rozwój gospodarczy i społeczny Polski i jest wzorem współpracy między Chinami a Polską. Huawei utworzy w Polsce centrum regionalne obejmujące 28 krajów Europy Wschodniej i Północnej i utworzy tutaj centrum badawczo-rozwojowe. Będzie nadal pogłębiać współpracę z polskimi uniwersytetami i branżami oraz współpracować w celu zapewnienia zaawansowanych technologii dla polskiego przemysłu telekomunikacyjnego, znacznej poprawy poziomu cyfrowego i doświadczenia w sieci oraz z korzyścią dla konsumentów. Do tej pory Huawei zatrudnia w Polsce prawie 1000 pracowników, pośrednio tworząc ponad 3000 miejsc pracy, pielęgnując dużą liczbę talentów i napędzając wspólny rozwój wielu lokalnych przedsiębiorstw. Huawei aktywnie wypełnia swoją odpowiedzialność korporacyjną, sponsorując wiele razy domy dziecka i specjalne grupy, zapewniając im odpowiednią pomoc oraz dzieląc się wygodą i dobrem społeczeństwa cyfrowego. W tym roku Huawei przekazał lokalnym szpitalom prawie 400 000 sztuk sprzętu medycznego podczas pandemii.

 

Po trzecie, Huawei jest szansą i partnerem dla budowy 5G w Polsce. 5G wiąże się z rozwojem światowej gospodarki i postępem ludzkiej cywilizacji. Tylko poprzez wzajemne szanowanie, zacieśnianie współpracy w zakresie innowacji wszystkie kraje na świecie mogą wykorzystać wielkie możliwości rozwoju wynikające z nowej rundy rewolucji naukowej i technologicznej oraz zrealizować wspólny wzrost i wspólny dobrobyt. Huawei jest światowym liderem w technologii 5G. Wzmocnienie korzystnej współpracy polskiego przemysłu telekomunikacyjnego z Huawei oraz zapewnienie pełnej konkurencji na rynku infrastruktury 5G nie tylko pomoże Polsce uzyskać maksymalne korzyści z innowacji technologicznych i postępu, ale także będzie promować współpracę polsko-chińską, a nawet chińskiej telekomunikacji w UE przemysł technologiczny. Naleganie na zacieśnienie współpracy z Huawei z otwartym podejściem i modernizacja sieci w oparciu o produkty Huawei szeroko stosowane w istniejącej polskiej sieci telekomunikacyjnej może znacznie przyspieszyć proces wdrażania sieci 5G w Polsce, obniżyć koszty budowy w dużym stopniu, umożliwić Polsce w pełni wykorzystać nowe możliwości wprowadzane przez nowe technologie i dodają nowego impulsu rozwojowi gospodarczemu, aby dotrzymać kroku czasom i stracić przyszłość. Według szacunków ekspertów wykluczenie Huawei oznacza, że ​​koszt budowy 5G w Polsce zostanie podwojony, a utrata polskiego społeczeństwa wyniesie 8,5 mld euro. Ogromne koszty ekonomiczne poniosą operatorzy telekomunikacyjni i polscy konsumenci. Proces cyfrowy w Polsce również zostanie opóźniony o 2-3 lata, co nie pozwoli na rozwój w erze przemysłu 4.0.

 

Chiny i Polska mają dobre tradycyjne relacje, i nie było konfliktów w historii, też nie mają rozbieżności interesów obecnie. Oba kraje są ważnymi rynkami wschodzącymi. W nowej erze rozwój stosunków dwustronnych napotyka także nowe możliwości. Patrząc w przyszłość, Chiny i Polska mają szerokie możliwości współpracy w zakresie 5G, AI i gospodarki cyfrowej, i mogą razem czerpać korzyści z cyfrowej wartości wniesionej przez wspólne innowacje. Wielki naród polski ma tradycję szanowania i promowania nauki i dążenia do niepodległości. Polscy liderzy wielokrotnie powtarzali, że utrzymają uczciwe i otwarte otoczenie rynku telekomunikacyjnego i nie przyjmą wyłącznej polityki wobec określonych krajów lub przedsiębiorstw. Mam szczerą nadzieję, że Polska będzie mogła wykluczyć zakłocenia i czerpać ze swoich podstawowych i długoterminowych interesów, przestrzegać zasad uczciwości, sprawiedliwości i niedyskryminacji oraz dokonać właściwego wyboru niezależnie.

 

Muszę również podkreślić, że Chiny i Stany Zjednoczone, jako dwie największe gospodarki świata, mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki światowej. Przewodniczący Xi Jinping wielokrotnie podkreślał, że mamy tysiąc powodów, aby budować dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i nie ma żadnego powodu, by niszczyć stosunki między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Chiny i Stany Zjednoczone powinny szanować się nawzajem, doceniać się nawzajem, uczyć się od siebie nawzajem i dokonywać osiągnięć, aby wspólnie promować obustronne relacje z myślą przewodnią koordynacji, współpracy i stabilności. W obliczu niemal szalonego okrążenia i przechwytywania oraz w obliczu plotek i oszczerstw bez żadnych podstaw Chiny jako niezależne państwo mają prawo do ochrony swojej suwerenności, bezpieczeństwa i praw do rozwoju oraz interesy, aby bronić owoców ciężkiej pracy narodu chińskiego i odrzucić wszelkie zastraszanie i niesprawiedliwość wobec Chin.

 

Rozmazanie innych nie może udowodnić swojej niewinności, a obwinianie nie rozwiąże żadnych problemów. Szczerze oczekuję bezpośredniej wymiany poglądów i dialogu z Panią ambasador Mosbacher, aby dać koniec kłamstwom i rozpowszechniać tylko prawdę.