Weryfikacja faktów - kłamstwa i prawda na temat kwestii związanych z Xinjiangiem
2021/02/26
 

Region Autonomiczny Xinjiang-Ujgur w północno-zachodnich Chinach to kraina piękna, różnorodności i jedności. Przedstawiciele pięćdziesięciu sześciu grup etnicznych żyją wspólnie niczym członkowie jednej rodziny. Jak ziarna granatu, które trzymają się razem, mieszkańcy regionu budują wspaniałą ojczyznę i utrzymują stabilność społeczną, urzeczywistniają rozwój gospodarczy i dobrobyt, zachowują wspaniałe dziedzictwo kulturowe, jedność i harmonię etniczną oraz przekonania religijne, a ludzie z różnych grup etnicznych żyją i pracują w pokoju i szczęściu.

Jednak na Zachodzie, w tym w Stanach Zjednoczonych, istnieją siły antychińskie, które rozpowszechniają wiele fałszywych informacji o Xinjiangu. Szkalują wizerunek Chin, oczerniają politykę wobec Xinjiangu, ingerują w wewnętrzne sprawy Chin i próbują oszukać społeczność międzynarodową oraz zakłócić stabilność i rozwój Xinjiangu.

Poprzez kłamstwa można przez jakiś czas zwodzić ludzi, ale nie można zdobyć zaufania świata. Fakty i prawda ostatecznie obalą wszystkie kłamstwa.

Działania w Xnjiangu w żadnym wypadku nie są wymierzone w  prawa człowieka, pochodzenie etniczne ani religię, są one wynikiem konieczności podjęcia walki z brutalnym terroryzmem i separatyzmem. Rząd chiński rozpoczął działania antyterrorystyczne i deradykalizacyjne w Xinjiangu zgodnie z ustawą o ochronie życia ludzi, która zyskała gorące poparcie wśród przedstawicieli wszystkich grup etnicznych. Mieszkańcy regionu w dalszym ciągu opowiadają się za pokojem i dobrobytem, a społeczeństwo Xinjiangu stale się rozwija. Te fakty są najpotężniejszym narzędziem, które może obalić kłamstwa dotyczące Xinjiangu.

Odpowiadamy na kilka sfabrykowanych przez siły antychińskie typowych plotek i kłamstw związanych z Xinjiangiem i obalamy je przy pomocy prawdy i faktów.

 

Mit nr 1: Mike Pompeo twierdził, że chiński rząd dopuścił się „ludobójstwa" na Ujgurach i innych mniejszościach etnicznych w Xinjiangu.

Fakty: W ostatnich latach populacja mniejszości ujgurskiej w regionie Xinjiang stale rośnie. Od 2010 do 2018 roku wzrosła z 10,17 mln do 12,72 mln, co stanowi wzrost o 2,55 mln tj. 25,04%. Tempo wzrostu populacji mniejszości ujgurskiej jest nie tylko wyższe niż całkowita wartość wzrostu liczby ludności Xinjiangu, która wynosi 13,99%, ale także wyższe niż wskaźnik dla wszystkich grup mniejszości etnicznych, który wynosi 22,14%, nie mówiąc już o populacji Han, dla której wynosi on 2%.

Xinjiang cieszy się stabilnością społeczną, a ludzie żyją i pracują w pokoju i szczęściu. Region dokonał bezprecedensowych osiągnięć w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz poprawy warunków życia ludzi. W latach 2014-2019 PKB Xinjiangu wzrosło z 919,59 mld juanów do 1,36 bln juanów, przy średnim rocznym tempie wzrostu na poziomie 7,2%. Dochód do dyspozycji na mieszkańca w Xinjiangu wzrósł średnio o 9,1% rocznie. Niezwykłych osiągnięć dokonano również w zmniejszaniu ubóstwa. 3,09 mln osób zubożałych w Xinjiangu zostało wyrwanych z biedy. Po raz pierwszy w historii problem absolutnej biedy w tym regionie został rozwiązany.

Chronione są uzasadnione prawa i interesy ludności wszystkich grup etnicznych w Xinjiangu. Wszystkie grupy etniczne, niezależnie od populacji, mają ten sam status prawny i korzystają z różnych uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami państwa, wolności wyznania, edukacji, posługiwaniu się własnym językiem oraz do zachowania tradycyjnej kultury.

 

Mit nr 2: Adrian Zenz opublikował raporty, w których twierdził, że Xinjiang przeprowadził „przymusową sterylizację" kobiet należących do mniejszości ujgurskiej, co miało spowodować gwałtowny spadek populacji Ujgurów.

Fakty: Adrian Zenz nie jest „ekspertem w dziedzinie studiów nad Chinami", ale członkiem skrajnie prawicowej grupy Victims of Communism Memorial Foundation (Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu) sponsorowanej przez rząd USA. Jest także kluczową postacią w antychińskiej organizacji utworzonej przez amerykańskie agencje wywiadowcze i znanym rasistą.

Raporty" Adriana Zenza są pełne fałszywych i zmanipulowanych danych. Według tzw. dowodów „przymusowej sterylizacji" z „raportów" 80% procedur zakładania nowych wkładek wewnątrzmacicznych (IUD) w Chinach w 2018 r. miało być przeprowadzonych w Xinjiangu, a naturalny wzrost populacji w Hotanie i Kaszgarze w Xinjiangu w 2018 r. miał wynieść zaledwie 2,58 na 1000 osób. Te tzw. „dowody" są skrajnie niezgodne z faktami.

Według danych z Rocznika Statystycznego dotyczącego zdrowia w Chinach 2019, opublikowanych przez Narodową Komisję Zdrowia, liczba nowych procedur zakładania wkładek w Xinjiangu w 2018 roku wyniosła 328 475, co stanowi zaledwie 8,7% łącznej liczby procedur przeprowadzonych w całych Chinach, tj. 3 774 318.

Według rocznika statystycznego Xinjiangu 2019 opublikowanego przez biuro statystyczne Regionu Autonomicznego Xinjiang-Ujgur, naturalny wzrost liczby ludności w Kaszgarze i Hotanie w 2018 roku wyniósł odpowiednio 6,93 na 1000 osób i 2,96 na 1000 osób.

 

Mit nr 3: BBC Newsnight doniosło, że Zumrat Dawut (Zamira Dawut) została „zmuszona do poddania się sterylizacji" w ośrodku kształcenia i szkolenia zawodowego.

Fakty: Zamira Dawut nigdy nie uczyła się w żadnym ośrodku kształcenia i szkolenia zawodowego. Jej starszy brat Abduhelil Dawut wcześniej to wyjaśnił.

Zamira Dawut twierdziła, że po „wypuszczeniu" z ośrodka została zmuszona do sterylizacji i usunięcia macicy, ponieważ urodziła już trójkę dzieci. W rzeczywistości, w marcu 2013 roku, kiedy Zamira Dawut urodziła swoje trzecie dziecko w Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem Urumqi, dobrowolnie podpisała formularz zgody na poród na cesarskie cięcie i podwiązanie jajowodów, po czym ośrodek przeprowadził operację. Nigdy nie była sterylizowana, nie wspominając o usunięciu macicy.

Twierdziła ona również, że jej starzejący się ojciec był wielokrotnie zatrzymywany i badany przez władze Xinjiangu, a niedawno zmarł z nieznanej przyczyny. W rzeczywistości jej ojciec mieszkał ze swoimi dziećmi aż do śmierci, która nastąpiła z powodu choroby serca 12 października 2019 roku. Nigdy nie był badany ani osadzony w areszcie. Jej bracia Abduhelil Dawut i Elkin Dawut potwierdzili te fakty.

Twierdziła, że podawano jej wieprzowinę w domu krewnego. W rzeczywistości krewny, o której wspomniała, to Zhao Qilin, tzw. „krewny"  jej starszego brata Abduhelila Dawuta w programie jedności etnicznej. W październiku 2017 roku Abduhelil został połączony z Zhao jako „krewny" w ramach ww. programu. W styczniu 2018 roku Abduhelil został zaproszony do domu Zhao jako gość, w towarzystwie swojej młodszej siostry Zamiry Dawut. Posiłek został przygotowany przez matkę Zhao, która sama należy do mniejszości etnicznej Hui, jest Muzułmanką i je tylko żywność halal. Nie było więc możliwości dostarczenia „posiłku wieprzowego".

 

Mit nr 4: W wywiadach z zagranicznymi mediami Mihrigul Tursun powiedziała, że została zmuszona do przyjmowania nieznanych leków w ośrodku kształcenia i szkolenia zawodowego i została zdiagnozowana jako bezpłodna przez amerykańskich lekarzy.

Fakty: 21 kwietnia 2017 r. Mihrigul Tursun została zatrzymana przez biuro bezpieczeństwa publicznego powiatu Qiemo pod zarzutem podżegania do nienawiści etnicznej i dyskryminacji. W tym okresie stwierdzono u niej choroby zakaźne, takie jak kiła. Ze względów humanitarnych, powiatowe biuro bezpieczeństwa publicznego zniosło podjęte wobec niej środki w dniu 10 maja 2017 r. Z wyjątkiem 20 dni aresztu, Mihrigul była całkowicie wolna podczas pobytu w Chinach. Nigdy nie została skazana, ani nie uczyła się w żadnym ośrodku kształcenia i szkolenia zawodowego, nie mówiąc już o zmuszaniu do zażywania leków. Nie ma żadnych zapisów, by przechodziła procedurę sterylizacji w Chinach.

 

Mit nr 5: w Xinjiangu zakłada się „obozy reedukacyjne", aby przetrzymywać miliony Ujgurów.

Fakty: Xinjiang nigdy nie miał tak zwanych „obozów reedukacyjnych".

Centra kształcenia i szkolenia zawodowego utworzone w Xinjiangu zgodnie z prawem mają charakter instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w ramach podejmowania środków zapobiegawczych przez władze Xinjiangu, mają one na celu przeciwdziałanie terroryzmowi i deradykalizacji. Najważniejsze jest więc wykorzenienie źródła terroryzmu i ekstremizmu. Odpowiednie środki opierają się na doświadczeniu społeczności międzynarodowej w zwalczaniu terroryzmu i deradykalizacji oraz wdrażają ideę wykorzystania rozwoju, edukacji i innych zasobów w celu ograniczenia ideologii ekstremistycznych, zgodnie z planem działania ONZ w kwestii zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi. W pełni przestrzega się w nich zasad i ducha szeregu międzynarodowych rezolucji dotyczących zwalczania terroryzmu, w tym globalnej strategii ONZ w zakresie zwalczania terroryzmu. Zastosowane środki przeciwdziałania terroryzmowi i deradykalizacji w Xinjiangu przyniosły pozytywne rezultaty. W regionie przez ponad cztery lata z rzędu nie było żadnych przypadków aktów przemocy.

Centra kształcenia i szkolenia zawodowego oferowały program nauczania obejmujący standardowy język chiński w mowie i piśmie, zrozumienie prawa i szkolenie w zakresie umiejętności zawodowych, aby osiągnąć cel deradykalizacji. Do października 2019 r. Wszyscy stażyści w takich ośrodkach ukończyli studia, a większość z nich znalazła stabilną pracę i wiedzie spokojne życie.

 

Mit nr 6: Ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego w Xinjiangu stosowały „kontrolę religijną", polityczną indoktrynację, zastraszanie i torturowanie studiujących.

Fakty: Ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego w pełni szanują i chronią wolności wiary i wyznania, zwyczajów etnicznych oraz prawa do posługiwania się językami mówionymi i pisanymi własnych grup etnicznych. Po powrocie do domu wyznawcy poszczególnych religii mogą sami zdecydować, czy wziąć udział w rytuałach religii uznanych przez prawo. Do centrów bezpłatnie dostarcza się różnorodne pożywne potrawy muzułmańskie, a przepisy, program nauczania i menu w ośrodkach zostały napisane w lokalnych językach oraz standardowym języku chińskim.

 Ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego w pełni gwarantują uczniom wolność i godność osobistą. Ośrodki stosują model edukacji stacjonarnej, który pozwala stażystom regularnie wracać do domu, prosić o pozwolenie na załatwienie spraw osobistych i korzystać ze swobody korespondencji. Ośrodki surowo zabraniają wszelkich form poniżania lub znęcania się. Nie istnieje nic takiego jak „dławienie mniejszości etnicznych" czy „prześladowanie muzułmanów".

Ośrodki mają dobrze wyposażone zaplecze. Akademiki wyposażone są w radio, telewizory, klimatyzatory lub wentylatory elektryczne. Placówki medyczne, poradnie prawne i psychologiczne świadczą nieodpłatnie potrzebne usługi. W ośrodkach znajdują się obiekty sportowe przeznaczone do koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego, obiekty kulturalne, takie jak czytelnie, sale komputerowe i sale kinowe, a także obiekty artystyczne, takie jak małe audytoria i sceny plenerowe. Zajęcia pozalekcyjne, takie jak pieśni i tańce ludowe, zawody sportowe itp. są organizowane regularnie, aby w maksymalnym stopniu zaspokoić różne potrzeby studentów w zakresie nauki, życia i rozrywki. Wszyscy objęci są powszechnym ubezpieczeniem emerytalnym i medycznym oraz mają prawo do bezpłatnych badań lekarskich.

 

Mit nr 7: Niektórzy przedstawiciele mniejszości ujgurskiej mieszkający za granicą twierdzą w zagranicznych mediach i na platformach mediów społecznościowych, że „nie można skontaktować się z ich zaginionymi krewnymi lub przyjaciółmi z Xinjiangu".

Fakty: Xinjiang zapewnia swobodę podróżowania osób ze wszystkich grup etnicznych, w tym Ujgurów, oraz ich komunikację z krewnymi za granicą zgodnie z obowiązującym prawem.

Weryfikacja przeprowadzona przez odpowiednie organy pokazuje, że niektóre rzekomo „zaginione" osoby, wspomniane przez separatystów ze Wschodniego Turkistanu, prowadzą normalne życie, podczas gdy doniesienia o innych „zaginionych" są czystą dezinformacją.

Australian Broadcasting Corporation doniosła kiedyś, że Azmat Omar, obywatel Chin mieszkający w Australii, twierdził, że stracił kontakt z rodziną w Xinjiangu. Byli wśród nich jego ojciec, macocha, trzech braci, dwie siostry i ponad 20 innych krewnych. Jednak faktem jest, że wszyscy jego krewni w Chinach prowadzą normalne życie.

Podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ w lutym 2020 r. „Światowy Kongres Ujgurów" zorganizował demonstrację przed Pałacem Narodów w Genewie. Zamieszczali zdjęcia tak zwanych „Ujgurów prześladowanych przez chiński rząd". Te zdjęcia zostały później zdyskredytowane jako dezinformacja. Osoby na zdjęciach prowadzą normalne życie. Grupy separatystów ukradły ich zdjęcia i dane osobowe.

 

Mit nr 8: Xinjiang wykorzystuje koronawirusa, aby zniszczyć ujgurską mniejszość etniczną, odnotowano wiele tragicznych zgonów po zakażeniu.

Fakty: Od wybuchu epidemii COVID-19 Xinjiang zdecydowanie walczył z wirusem i w krótkim czasie skutecznie powstrzymał epidemię. Przy wsparciu zespołu ekspertów wspólnego mechanizmu prewencyjno-kontrolnego Rady Państwa, władze samorządowe dołożyły wszelkich starań, aby leczyć pacjentów. Władze lokalne przyjęły podejście ukierunkowane na zapobieganie i kontrolę, stosując zróżnicowane środki naukowe. Wzmocniono również działania mające na celu zapobieganie epidemiom oraz kontrole w miejscach zatłoczonych i kluczowych, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Władze lokalne dołożyły również wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość produkcji i zaopatrzenia w żywność oraz inne artykuły codziennego użytku zapewniając ich jakość, stabilne ceny i wystarczającą ilość. Wprowadzone środki spotkały się z szerokim poparciem przedstawicieli różnych grup etnicznych w Xinjiangu. Dzięki wspólnym wysiłkom wszyscy chorzy na COVID-19 w Xinjiangu - w liczbie 826 potwierdzonych przypadków, zostali wypisani ze szpitala po leczeniu, nie odnotowano ani jednego zgonu.

 

Mit nr 9: Chiny systematycznie przesiedlały ok. 80 tys. osób należących do mniejszości ujgurskiej z Xinjiangu i przydzielały ich jako „robotników przymusowych" do fabryk w innych prowincjach.

Fakty: Rząd Regionu Autonomicznego Xinjiang-Ujgur odpowiada za promocję zatrudnienia. Południowy Xinjiang był słabo rozwiniętym obszarem o niskim stopniu uprzemysłowienia i urbanizacji, gdzie wiele osób cierpiało z powodu ubóstwa i braku możliwości zdobycia pracy. Opierając się na sytuacji, władze lokalne wszystkich szczebli podjęły aktywne działania, aby pomóc osobom potrzebującym bezpiecznego zatrudnienia. Środki te obejmowały tworzenie lokalnych miejsc pracy, ułatwianie pracy w innych obszarach Xinjiangu lub przenoszenie sił roboczych do innych prowincji i miast partnerskich niosących pomoc Xinjiangowi. Podjęte środki, takie jak zatrudnienie, pomogły mieszkańcom regionu wyjść z ubóstwa, pozwoliły również na prowadzenie satysfakcjonującego życia, gwarantując jednocześnie różnym grupom etnicznym prawo do wykonywania pracy.

Od 2018 roku 151 tys. osób pochodzących z rodzin dotkniętych ubóstwem w południowym Xinjiangu otrzymało pracę z dala od swych domów. Większość z nich pracowała w innych częściach regionu, a około 14.7 tys. pracowało poza nim, zajmując odpowiednia pozycję na rynku pracy oraz otrzymując pomoc rządowej instytucji personalnej, innych mieszkańców wioski i krewnych. Ci, którzy pracują poza Xinjiangiem, mają w pełni zagwarantowane prawa do przestrzegania swych obyczajów, kultury, przekonań religijnych oraz używania własnego języka. Wielu z nich zarabia rocznie 45 tys. juanów, co jest kwotą kilkakrotnie wyższą niż dochody z rolnictwa lub pracy w ich rodzinnych miastach.

 

Mit nr 10: Władze Xinjiangu zmusiły dużą liczbę Ujgurów do zbierania bawełny, splamiając globalny łańcuch dostaw.

Fakty: Kilka lat temu, jesienią, gdy dojrzewała bawełna, wielu pracowników migrujących z prowincji Henan, Syczuan i innych miejsc w Chinach jechało pociągami do Xinjiangu, aby zbierać plony. Nazywano ich „siłami zbierającymi bawełnę". Migrujący pracownicy różnych grup etnicznych w Xinjiangu również uczestniczyli w zbiorach bawełny. Pracowali razem, troszczyli się o siebie nawzajem i zawiązywali głębokie przyjaźnie. Wszyscy ci zbieracze bawełny w Xinjiangu znajdowali się tam dobrowolnie, a ich dochody mogły osiągnąć ponad 10 tys. juanów w zaledwie miesiąc.

W ostatnich latach, wraz z rozwojem nauki i technologii, produkcja bawełny w Xinjiangu została silnie zmechanizowana. Nawet podczas intensywnego sezonu zbioru bawełny nie ma potrzeby zatrudniania dużej liczby zbieraczy bawełny, np. od 2015 r. większość bawełny w Mongolskiej Autonomicznej Prefekturze Bayingolin w Xinjiang zbierano maszynowo.

 

Mit nr 11: Władzę Xinjiangu wobec mniejszości etnicznych przyjmują politykę asymilacji, próbują systematycznie eliminować kulturę ujgurską.

Fakty: Wszystkie grupy etniczne zamieszkujące Autonomiczny Region Xinjiang-Ujgur cieszą się pełną swobodą w zakresie zachowania lub zmiany własnych zwyczajów i tradycji. Władze Regionu Autonomicznego Xinjiang-Ujgur ściśle przestrzegają Konstytucji i prawa oraz przywiązują wielką wagę do ochrony i rozwoju wspaniałej, tradycyjnej kultury wszystkich grup etnicznych.

Dziedzictwo kulturowe wszystkich grup etnicznych jest chronione w Xinjiangu. Wiele słynnych obiektów architektonicznych reprezentujących wybitne dziedzictwo historyczne i kulturowe mniejszości etnicznych, w tym Ujgurów, Mongołów, Hui, Xibe i in., została odpowiednio odnowiona i zabezpieczona. Można tu wymienić Grobowiec Afak Hoja w Kaszgarze, Grobowiec Tughluk Tumur w Huocheng, klasztor Zhaosu, dawna rezydencja mongolskiego księcia w Hejing i rezydencja Chimtoghrak. Sztuka ujgurskich melodii - muqamów, epos kirgiski „Manas" i in. znajdują się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego człowieka oraz liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony".

Wspaniała tradycyjna kultura poszczególnych grup etnicznych jest przekazywana dalej. Organizowane są tradycyjne wydarzenia kulturalne, takie jak ujgurski „Meshrep", kazachski „Ayites", kirgiski festiwal ballad na kobyz, mongolski festiwal Naadam, święto Migracji na Zachód ludu Xibe i Festiwal Latarni ludu Han. Kwitnie sztuka dramatyczna, na scenach wystawiane są imponujące dramaty o charakterze etnicznym i regionalnym, takie jak ujgurska sztuka „Gherip i Senem", kazachska sztuka „Ayites"  i kirgiski epos „ Manas ".

Region Autonomiczny Xinjiang-Ujgur w pełni chroni zwyczaje i obyczaje wszystkich grup etnicznych zarówno, jeśli chodzi o sposób odżywiania, jak i organizowanie festiwali, wesel i pogrzebów. W Xinjiangu w dużych i średnich miastach oraz w małych miasteczkach, w których mieszkają muzułmanie można znaleźć restauracje halal, Stołówki i kuchnie halal są zakładane przy głównych arteriach komunikacyjnych i instytucjach zatrudniających pracowników pochodzących z mniejszości etnicznych. Wołowina i baranina dostarczane muzułmanom są ubijane, przetwarzane, przechowywane, transportowane i sprzedawane zgodnie ze zwyczajami. Tradycyjne święta poszczególnych grup etnicznych, takie jak Id al-Adha, czy Nouruz,  są oficjalnie dniami wolnymi od pracy.

Obecnie ludność wszystkich grup etnicznych w Xinjiangu posługuje się głównie 10 językami mówionymi i pisanymi. Języki mniejszości etnicznych są szeroko stosowane w różnych sektorach, w tym w sądownictwie, administracji, edukacji, prasie i wydawnictwach, radiu i telewizji oraz Internecie. Stacja nadawcza w Xinjiangu oferuje 12 kanałów radiowych w pięciu językach: mandaryńskim, ujgurskim, kazachskim, mongolskim i kirgiskim. Szkoły podstawowe i średnie w Xinjiangu oferują naukę języków mniejszości etnicznych, takich jak ujgurski, kazachski, kirgiski, mongolski i język mniejszości Xibe. Na chińskich banknotach widnieje pięć języków: chiński, tybetański, ujgurski, mongolski i zhuang.

 

Mit nr 12: W niektórych miejscach w Xinjiangu zostały zniszczone cmentarze mniejszości etnicznych.

Fakty: Władze Xinjiangu zawsze szanowały zwyczaje związane z pogrzebem i pochówkiem mniejszości etnicznych i sformułowały szereg przepisów mających na celu ochronę ich podstawowych praw do pogrzebu i pochówku. W przypadku grup etnicznych, które tradycyjnie chowają zmarłych w ziemi,  podejmowane są środki takie jak przydzielanie ziemi i tworzenie specjalnych publicznych cmentarzy. Tradycyjne zwyczaje pogrzebowe mniejszości etnicznych, takie jak ceremonie pogrzebowe, modlitwy, czy wspominanie zmarłych, zostały zachowane.

Wraz z rozwojem gospodarczym i społecznym oraz poprawą poziomu życia mieszkańców Xinjiangu, urzędy różnych szczebli zintensyfikowały planowanie i budowę cmentarzy komunalnych. Infrastruktura cmentarzy i ich otoczenia jest stale ulepszana. Ludzie z różnych grup etnicznych z własnej woli przenoszą miejsce pochówku.

 

Mit nr 13: Rząd chiński wysyła dzieci mniejszości etnicznych z Xinjiangu do szkół z internatem i „zmusza" je do oddzielenia od rodziców.

Fakty: Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o obowiązkowej edukacji stanowi, iż: „W razie potrzeby władze lokalne na szczeblu powiatu mogą tworzyć szkoły z internatem, aby zagwarantować, że dzieci w wieku szkolnym i młodzież mieszkająca na rozproszonych obszarach będą objęte obowiązkową edukacją. " Xinjiang to rozległy region z dużymi odległościami między wioskami i miasteczkami, dlatego niektórym uczniom nie jest łatwo przebyć drogę do szkoły, co utrudnia zapewnienie jakości ich nauki. Rodzice są bardzo obciążeni transportem dzieci do i ze szkół. Aby rozwiązać ten problem, Xinjiang zbudował w latach 80-tych zeszłego wieku 400 szkół podstawowych i średnich z internatem. W ostatnich latach władze Xinjiangu, podobnie jak w pozostałych częściach kraju, opracowały plany naukowe i powzięły ustalenia dotyczące budowy internatów. Spełniają one odpowiednie normy budowlane kraju i regionu autonomicznego, zapewniając wystarczające warunki do nauki i życia. Czas pokazał, że edukacja połączona z zamieszkiwaniem w internacie jest skutecznym środkiem przyspieszenia modernizacji edukacji i wspierania zmniejszania ubóstwa w Xinjiangu. Rodzice uczniów wszystkich grup etnicznych są zadowoleni z modelu szkoły z internatem.

Budowa internatów to przedsięwzięcie podjęte przez Xinjiang, biorące pod uwagę aktualne warunki regionu autonomicznego, mające na celu zmniejszenie ubóstwa poprzez edukację i poprawę jakości kształcenia obowiązkowego. Działania te pomagają w modernizacji edukacji w szkołach podstawowych i średnich mniejszości etnicznych oraz wspierają wymianę między różnymi grupami etnicznymi w Xinjiangu. Ta praktyka nie różni się zasadniczo od tej stosowanej w innych częściach Chin czy też na całym świecie.

 

Mit nr 14: Szkoły w Xinjiangu zastępują języki etniczne chińskim, aby „prać mózgi" uczniów. Xinjiang zakazał uczniom z mniejszości etnicznych używania ich własnych języków i zamknął szkoły z językiem ujgurskim.

Fakty: Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej i Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie standardowego mówionego i pisanego języka chińskiego stanowią, że obywatele mają prawo do nauki i używania standardowego chińskiego języka mówionego i pisanego. Państwo zapewnia im odpowiednie warunki. Promując edukację w języku chińskim, w Xinjiangu równocześnie oferowane są kursy języka mówionego i pisanego mniejszości etnicznych zgodnie z narodowym programem nauczania dla szkół podstawowych i średnich. Gwarantuje to prawo uczniów z mniejszości etnicznych do nauki własnych języków. Skutecznie promuje również przekazywanie oraz rozwój języków i kultur mniejszości etnicznych.

Edukacja na poziomie podstawowym i średnim w Xinjiangu jest prowadzona w siedmiu językach. Obecnie przedszkola oraz szkoły podstawowe i średnie w Xinjiangu zapewniają edukację dwujęzyczną w standardowym krajowym języku mówionym i pisanym, a także w jednym języku etnicznym. Nauka narodowego języka standardowego może pomóc ludziom w lepszej integracji i przystosowaniu się do współczesnego społeczeństwa. Zapewnia większą wygodę w nauce, poszukiwaniu pracy, komunikacji, biznesie i pracy.

 

Mit nr 15: Xinjiang tłumi mniejszości etniczne pod pretekstem walki z terroryzmem.

Fakty: Częściowe statystyki pokazują, że w latach 1990-2016 separatyści etniczni, ekstremiści religijni i brutalni terroryści spiskowali i przeprowadzili kilka tysięcy pełnych przemocy aktów terrorystycznych. Zabili wielu niewinnych cywilów i kilkuset policjantów oraz spowodowali ogromne straty majątkowe. Działania terrorystyczne spowodowały niewypowiedziane cierpienia ludzi z różnych grup etnicznych w Xinjiangu.

W obliczu skomplikowanej sytuacji antyterrorystycznej i żądań ludzi ze wszystkich grup etnicznych, władze regionu Xinjiang w celu walki z terroryzmem podjęły szereg aktywnych działań. Odpowiadając na Globalną Strategię Przeciwdziałania Terroryzmowi ONZ i inne rezolucje dotyczące walki z terroryzmem, Xinjiang podtrzymał zasadę niepowiązywania terroryzmu z żadnym konkretnym regionem, grupą etniczną lub religią. Władze działały zgodnie z prawem, aby rozprawić się z przemocą i aktami terroru, które naruszały prawa człowieka, zagrażały bezpieczeństwu publicznemu, podważały jedność etniczną i miały na celu oddzielenie tego regionu od reszty kraju. Od 2014 r. W sumie zlikwidowano 1588 grup terrorystycznych, zatrzymano 12 995 terrorystów i przejęto 2052 ładunków wybuchowych. Takie operacje skutecznie zahamowały wpływy ekstremizmu, znacznie poprawiły bezpieczeństwo publiczne i chroniły prawo do życia, prawo do zdrowia, prawo do rozwoju i inne podstawowe prawa osób ze wszystkich grup etnicznych. W Xinjiangu nie zgłoszono żadnych przypadków brutalnego terroryzmu od łącznie ponad czterech lat.

 

Mit nr 16: Urzędnicy państwowi są wysyłani do lokalnych społeczności, aby oferować pomoc osobom z różnych grup etnicznych, a także działanie na rzecz jedności etnicznej i działania solidarnościowe między urzędnikami a ludźmi z różnych grup etnicznych są stosowane w Xinjiangu w celu interwencji i monitorowania ujgurskich rodzin.

Fakty: Xinjiang od 2016 r. prowadzi kampanię na rzecz jedności etnicznej oraz działania solidarnościowe między urzędnikami a ludźmi z różnych grup etnicznych. Ponad 1,1 mln urzędników i pracowników z różnych grup etnicznych stało się „krewnymi" 1,6 mln osób z różnych grup etnicznych, dzięki czemu mogli się ze sobą zaprzyjaźnić. Wśród nich osoby pochodzenia Han łączyły siły z przedstawicielami różnych grup etnicznymi, w tym Ujgurów. Pracownicy pochodzący z mniejszości etnicznych, w tym Ujgurowie, również związali się z przedstawicielami ludu Han.

W oparciu o wzajemną wymianę, komunikację, integrację, szacunek i pomoc urzędnicy i pracownicy z różnych grup etnicznych w pełni wykorzystali swoje atuty, oddolnie nakierowując mieszkańców na poszerzenie horyzontów w podejściu do dobrobytu i pomagając im w zakresie opieki zdrowotnej, zatrudnienia i edukacji. Zrobili wiele dobrego i zyskali sobie poparcie społeczne. Według statystyk urzędnicy i pracownicy biorący udział w kampanii na rzecz jedności etnicznej oraz uczestniczący w działaniach solidarnościowych między urzędnikami a przedstawicielami różnych grup etnicznych przekazali obywatelom 940 mln juanów i dobra materialne o wartości ponad 49 mln juanów, wykonując około 18 mln czynów korzystnych dla mieszkańców.

 

Mit nr 17: Xinjiang monitoruje ujgurskich muzułmanów za pomocą wszechobecnych kamer, aplikacji na telefony komórkowe, Internetu i innych zaawansowanych technologii.

Fakty: Władze Xinjiangu zgodnie z prawem zainstalowały kamery na miejskich i wiejskich obszarach publicznych, głównych drogach, węzłach komunikacyjnych i innych miejscach publicznych w celu poprawy zarządzania społecznego oraz skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości. Środki te poprawiły bezpieczeństwo społeczne i zyskały szerokie poparcie ludzi ze wszystkich grup etnicznych. Środki te nie są skierowane przeciwko żadnej grupie etnicznej.

Wykorzystanie nowoczesnych produktów naukowych i technologicznych oraz Big Data w celu poprawy zarządzania społecznego jest powszechną praktyką w społeczności międzynarodowej. Według South China Morning Post, nowe badania wskazują, że Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Holandia znajdują się w czołówce 10 krajów na świecie pod względem liczby kamer monitorujących

 

Mit nr 18: Chińskie ambasady i konsulaty odmawiały odnowienia paszportów zagranicznych Ujgurom, zmuszając ich do powrotu do domu, aby grozić pozasądowym aresztowaniem lub więzieniem.

Fakty: Wolność osobista obywateli Chin oraz prawa do wyjazdu i wjazdu są chronione przez prawo. Jeśli ktoś jest obywatelem Chin, przyznaje to i nie narusza chińskich przepisów i regulacji, może zwrócić się do ambasady lub konsulatu chińskiego w państwie, w którym mieszkają, w celu odnowienia lub wymiany paszportu.

Chińskie ambasady i konsulaty świadczą swoje usługi zgodnie z ustawą Chińskiej Republiki Ludowej o wyjeździe z i wjeździe do kraju, ustawą o paszportach Chińskiej Republiki Ludowej oraz innymi przepisami i regulacjami, mającymi na celu ochronę uzasadnionych praw i interesów Chińczyków z różnych grup etnicznych zamieszkujących za granicą. Chińscy obywatele z Xinjiangu, którzy ubiegają się o odnowienie lub wymianę paszportów w chińskich ambasadach i konsulatach, zostali przyjęci a ich wnioski zostały zaakceptowane po weryfikacji zgodności z odpowiednimi regulacjami.

 

Mit nr 19: Chiński rząd zakazuje zagranicznym dziennikarzom wyjazdu do Xinjiangu w celu tworzenia reportaży.

Fakty: Xinjiang to miejsce otwarte. Zagraniczni dziennikarze mogą tworzyć reportaże w Xinjiangu pod warunkiem, że przestrzegają chińskiego prawa i przechodzą odpowiednie procedury, zgodnie z przepisami Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie przekazywania wiadomości przez stałe biura organizacji mediów zagranicznych i dziennikarzy zagranicznych. Nie istnieją okoliczności, w których chiński rząd zabrania dziennikarzom zagranicznym robienia reportaży w Xinjiangu.

Od końca 2018 roku Xinjiang odwiedziło ponad 1200 osób z ponad 100 krajów i regionów, w tym urzędnicy organizacji międzynarodowych, dyplomaci, dziennikarze i przywódcy religijni.

W dniach 3 - 7 września 2019 r. Reporterzy NBC udali się do Xinjiangu w celu nagrania reportażu.

W grudniu 2020 r. reporterzy BBC udali się do powiatu Kuqa i innych miejsc w Xinjiangu w celu nagrania reportażu.

 

Mit nr 20: Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka nie będzie mógł odwiedzić Xinjiangu.

Fakty: Chiny zapraszają wysoką komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka Michelle Bachelet do złożenia wizyty w Chinach i Autonomicznym Regionie Xinjiang-Ujgur. Chiny zawsze utrzymywały ścisłą komunikację z ONZ.

 

Mit nr 21:  Władzę Xinjiangu tłumią islam i wolność wyznania.

Fakty: Poszanowanie i ochrona wolności wyznania to podstawowa długoterminowa polityka chińskiego rządu. Art. 36 Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej stanowi, że obywatele Chin mają prawo do wolności wyznania. Gwarantowana w Konstytucji zasada wolności religijnej została w pełni wdrożona w Xinjiangu. Prawo obywateli Xinjiangu do wolności wyznania zostało w pełni zagwarantowane. Uczucia religijne, potrzeby oparte na wierzeniach i zwyczaje obywateli religijnych są w pełni przestrzegane, legalna działalność religijna gwarantowana przez prawo, a dziedzictwo religijne i kulturowe chronione.

W Xinjiangu przetłumaczono i opublikowano klasyki religijne i księgi, takie jak Koran i „Fragmenty Sahih al-Buchari", w językach mandaryńskim, ujgurskim, kazachskim i kirgiskim, zapewniając wygodę wierzącym ze wszystkich grup etnicznych i pomoc w zdobywaniu wiedzy religijnej.

Od 1996 r. rząd Regionu Autonomicznego Xinjiang-Ujgur organizuje dla lokalnych muzułmanów coroczne pielgrzymkowe loty czarterowe. Wyjątkiem było odwołanie ich z powodu pandemii COVID-19 w 2020 r. Władze zawsze zapewniały wysokiej jakości usługi przy wjeździe i wyjeździe, opiekę medyczną, catering itp., gwarantując bezpieczne i dobrze zorganizowane wyjazdy oraz to, że lokalni muzułmanie ze wszystkich grup etnicznych z powodzeniem odbędą pielgrzymkę.

 

Mit nr 22: W Xinjiangu burzone są meczety.

Fakty: Ilość meczetów w Xinjiangu spełnia zwykłe wymagania religijne wyznawców. Władze różnych szczebli w Xinjiangu konsekwentnie poprawiają jakość usług publicznych oferowanych w meczetach. Rząd sfinansował wprowadzenie do meczetów bieżącej wody, elektryczności, gazu ziemnego, komunikacji, radia i telewizji oraz zbudował drogi i biblioteki. W meczecie Juma zainstalowano urządzenia do ablucji i spłukiwane toalety. W meczetach można skorzystać z usług medycznych, a ponadto zostały one wyposażane w wyświetlacze elektroniczne, komputery, elektryczne wentylatory lub klimatyzatory, sprzęt przeciwpożarowy, gaz ziemny, dystrybutory wody pitnej, ochraniacze na buty lub maszyny do pokrywania butów oraz szafki. Środki te zostały przyjęte z zadowoleniem przez duchownych i wiernych.

 

Mit nr 23: W Xinjiangu prześladowani są duchowni

Fakty: W Xinjiangu wzmocniono naukę i szkolenie duchownych. W regionie znajduje się dziesięć uczelni i szkół religijnych, m.in. Islamski Instytut w Xinjiangu, z ośmioma oddziałami w miejscach takich jak Kaszgar, Hotan i Ili oraz Szkoła Islamska w Xinjiangu. Szkoły te corocznie rekrutują ustaloną liczbę (przekraczającą 3 tys.) uczniów, studentów i uczniów techników.

 

Mit nr 24: Władze Xinjiangu zakazują postu muzułmanom.

Fakty: Muzułmanie ze wszystkich grup etnicznych w Xinjiangu, zgodnie ze swoimi naukami, kanonami i tradycyjnymi zwyczajami, regularnie oddają się praktykom religijnym, takim jak post oraz islamskie święta obchodzone w meczetach i we własnych domach. Takie działania są całkowicie dobrowolne i nie podlegają żadnym ingerencjom lub ograniczeniom.

Każdego roku podczas ramadanu muzułmanie decydują się pościć lub nie. Władze wszystkich szczebli w Xinjiangu dokładają wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie zaopatrzenie rynkowe i bezpieczeństwo obchodów religijnych świąt takich jak Id al-Fitr i in.