J.E. Ambasador Liu Guangyuan
O Ambasadorze

Ze względu na dni ustawowo wolne od pracy, Ambasada Chin w Polsce w dniach 22 kwietnia oraz 1 maja zawiesza usługę przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów konsularnych.