AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
Poznaj Chiny  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
Beijing - 2008 Olympiad  
Shanghai - EXPO 2010  
więcej...  

Ważniejsze wydarzenia w kontaktach chińsko-polskich w roku 2003
2004/01/31
12-19 stycznia Na zaproszenie Chińsko-Polskiej Grupy Przyjaznej Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych wizytę w Chinach złożył przewodniczący Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej, P. Gadzinowski wraz z osobami towarzyszącymi. Odbył indywidualne spotkania, między innymi z wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu OZPL, Tiemuer Dawamaiti, przewodniczącym Grupy, Hu Guangbao, oraz wiceministrem Spraw Zagranicznych, Liu Guchang. Oprócz Pekinu delegacja odwiedziła również Szanghaj, Shenzhen i Hongkong. 19-26 marca Na zaproszenie przewodniczącej polskiej Fundacji „Porozumienie Bez Barier", pierwszej damy, Jolanty Kwaśniewskiej, do Polski przyjechał wiceprzewodniczący Chińskiego Związku Niepełnosprawnych, Liu Xiaocheng wraz z Zespołem Chińskich Artystów Niepełnosprawnych. Na występach zespołu obecni byli, między innymi, prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski z malżonką oraz marszałek Sejmu, Marek Borowski z malżonką. W czasie występów osobno głos zabrała para prezydencka. 22 marca na przyjęciu zorganizowanym wspólnie przez panią J•Kwaśniewską i ambasadora Chin, Zhou Xiaopei, pogratulowano chińskim artystom udanych występów. Oprócz Warszawy zespół koncertował również w Gdańsku. 23-28 lipca Na zaproszenie wicemarszałka Sejmu RP, J. Wojciechowskiego, oraz przewodniczącego Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej, P. Gadzinowskiego, wizytę w Polsce złożyła wiceprzewodnicząca Stałego Komitetu OZPL, Wuyunqimuge. W czasie swojego pobytu odbyła indywidualne spotkania z marszałkiem Sejmu, M. Borowskim, wicemarszałkiem Sejmu, J. Wojciechowskim, oraz wicepremierem i ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, J. Hausnerem. Delegacja przeprowadziła rozmowy z Polsko-Chińską Grupą Parlamentarną. Poza Warszawą goście odwiedzili też Poznań i Gniezno w województwie wielkopolskiem. 16-20 sierpnia W odpowiedzi na zaproszenie ze strony polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, wizytę w Polsce złożyła delegacja sportowa chińskiego rządu pod przewodnictwem wiceszefa Głównego Urzędu ds. Sportu i wiceprzewodniczącego Chińskiego Komitetu Olimpijskiego, Li Zhijian. W czasie swojego pobytu goście spotkali się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, A. Gierszem, i wymienili poglądy na temat współpracy sportowej między oboma krajami, oraz ich komitetami olimpijskimi na arenie miedzynarodowej. 3-5 września Do Polski przyjechała dziewięcioosobowa delegacja gospodarczo-handlowa z prowincji Guangdong (Kanton) pod przewodnictwem stalego członka Prowincjonalnego Komitetu KPCh Guangdong, Liang Guoju, w celu inwestycji i zakupu udziałów w Chińskim Centrum Handlu i Dystrybucji, zbudowania sieci sprzedaży kantońskich towarów oraz stworzenia rynku eksportowego. W trakcie wizyty delegacja spotkała się z Polską Izbą Gospodarczą. 3-6 września Na zaproszenie KGHM Polska Miedź S.A. prezes Zarządu Minmetals, Miao Gengshu, wziął udział w VIII Forum Ekonomicznym Europy Środkowo-Wschodniej i wygłosił na nim przemówienie. 3-7 września Do Polski przybyła delegacja przyjazna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, której przewodniczył komisarz polityczny Głównego Zarządu Sprzętów, gen. ppłk. Chi Wanchun. Goście odbyli indywidualne spotkania z zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, L. Knopką oraz I wiceministrem Obrony Narodowej, J. Zemke, a dowódca Wojsk Lądowych, gen. broni E. Pietrzyk przygotował dla delegacji uroczystość powitalną. Poza Warszawą goście odwiedzili również Kraków i Zakopane. 7-9 września Wizytę w Polsce złożył wiceprzewodniczący Chińskiej Rady Polityczno-Konsultatywnej, Luo Haocai. Spotkał się z przebywającymi w Polsce Chińczykami i chińskimi emigrantami,i rozmawiał z nimi o sprzeciwie wobec tajwańskich tendencji niepodległościowych i propagowaniu idei zjednoczenia Chin. 9-13 września Wiceprezes Agencji Xinhua podczas inspekcji w polskim oddziale Agencji spotkał się z redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolitej", A. Łukasiewiczem. 12-18 września W odpowiedzi na zaproszenie wiceministra Spraw Zagranicznych, Zhang Yesui, do Chin przybył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP, M. Siwiec wraz z osobami towarzyszącymi. Na spotkaniu kurtuazyjnym przyjął go minister Spraw Zagranicznych, Li Zhaoxing. Z wiceministrem Zhang Yesui delegaci rozmawiali o bezpieczeństwie międzynarodowym i kontroli zbrojeń. Oprócz Pekinu odwiedzili też Szanghaj. 14-21 września Na zaproszenie polskiego MSZ i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP do Polski przybyła delegacja chińskich mediów, której przewodniczył zastępca redaktora naczelnego dziennika „Jiefangjun Daily", Wang Zuojin. Podczas swojego pobytu w Polsce delegaci spotkali się z wiceministrem Spraw Zagranicznych, B. Zaleskim i nawiązali szerokie kontakty z polskimi mediami. Odwiedzili również Kraków i Gdańsk. 17-19 września Do Polski przybyła delegacja Chińskiego Stowarzyszenia Przyjacielskich Kontaktów Międzynarodowych, na czele której stała wiceprzewodnicząca Xiao Rong. Wizytę złożyła też Orkiestra Chińskiej Filharmonii, na której pierwszym w Polsce koncercie pojawiła się małżonka prezydenta RP, J. Kwaśniewska, marszałek Sejmu, M. Borowski z żoną, oraz premier L. Miller z żoną. Ponadto wiceprzewodnicząca Xiao spotkała się na wspólnym śniadaniu roboczym z małżonką premiera, A. Miller, a indywidualne spotkania i bankiety na cześć delegacji zorganizowali minister kultury, W. Dąbrowski oraz słynny kompozytor i dyrygent, K. Penderecki. 20-26 września Przewodnicząca sejmowej Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości, K. Piekarska wraz z osobami towarzyszącymi złożyła wizytę w Chinach, podczas której odbyła indywidualne rozmowy z wiceprzewodniczącą Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, Gu Xiulian, wiceszefem Państwowej Komisji ds. Etnicznych, Yang Jianqiang, oraz zastępcą prokuratora naczelnego Najwyższej Prokuratury Ludowej, Zhao Hong. Spotkała się też z przewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości OZPL. Oprócz Pekinu delegacja odwiedziła, między innymi, również Tybet i Szanghaj. 22-28 września Na zaproszenie przewodniczącego Chińskiej Rady Polityczno-Konsultatywnej, Jia Qinglin, do Chin przybył marszałek Senatu, L. Pastusiak z małżonką. Podczas wizyty przeprowadził indywidualne rozmowy z przewodniczącym Stałego Komitetu OZPL, Wu Bangguo, przewodniczącym Chińskiej Rady Polityczno-Konsultatywnej, Jia Qinglin oraz wiceprezydentem Zeng Qinghong. Przedsiębiorcy z obu państw wzięli udział w konferencji biznesu i podpisali stosowne porozumienia o zamiarze podjęcia współpracy. Oprócz Pekinu goście odwiedzili też Chengdu i Shenzhen. 23-30 września Na zaproszenie Polskiego Związku Filmowców do Polski przyjechała czteroosobowa delegacja Chińskiego Związku Filmowców, której przewodniczył zastępca sekretarza generalnego Związku, Wang Juping. Goście byli obecni na premierowych pokazach chińskich filmów w Warszawie i Krakowie z okazji Przeglądu Filmów Chińskich. Zorganizowali też konferencję prasową. 24-27 września Na zaproszenie polskiej minister Edukacji, K. Łybackiej, Polskę odwiedził chiński wiceminister Edukacji, Yuan Guiren. Podczas spotkania z minister Łybacką podpisał memorandum o zacieśnieniu współpracy w dziedzinie oświaty między oboma państwami. Delegacja spotkała się też z polskim Kuratorium Oświaty i odwiedziła rektora Uniwersytetu Warszawskiego, P. Węgleńskiego. 12-15 października Na zaproszenie firmy CHIPOLBROK S.A. do Polski przybył wiceprzewodniczący Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w Szanghaju, Zhu Xiaoming wraz z osobami towarzyszącymi. W czasie wizyty badał stan polskiego rynku handlowego oraz możliwości wpółpracy na rzecz rozwoju gospodarczego między przysiębiorstwami obu krajów. 14-19 października Na zaproszenie przewodniczącej senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, G. Grabowskiej, do Polski przyjechał szef Komisji Spraw Zagranicznych Chińskiej Rady Polityczno-Konsultatywnej, Liu Jianfeng wraz z osobami towarzyszącymi. W trakcie swej wizyty spotkał się na indywidualnych rozmowach z wicemarszałkiem Senatu, L. Jarzembowskim, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta, D. Szymczychą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury, M. Toberem. Delegaci przeprowadzili też rozmowy z przewodniczącą Grabowską. Doszło także do spotkań z senacką Komisją Gospodarki i Finansów Publicznych, sejmową Komisją Spraw Zagranicznych oraz Polsko-Chińską Grupą Parlamentarną. Oprócz Warszawy delegacja odwiedziła również Kraków i Katowice. 24-29 października Wizytę w Polsce złożył wiceprzewodniczący Chińskiej Komisji Nadzoru i Zarządzania Bankowością, Tang Shuangning. Spotkał się z polskim Generalnym Inspektorem Nadzoru Bankowego, W. Kwaśniakiem, i wymieniał poglądy na temat kwestii współpracy i wymiany w dziedzinie nadzoru nad bankowością pomiędzy oboma krajami. 1-6 listopada Na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego, Jana Kozłowskiego, z wizytą przyjaźni do Polski przybyła sześcioosobowa delegacja towarzysząca zastępcy sekretarza Miejskiego Komitetu Partii w Szanghaju, Luo Shiqian. Goście odwiedzili Warszawę, Toruń, Trójmiasto oraz Kraków. Przeprowadzili rozmowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. 2-5 listopada Na zaproszenie Towarzystwa Polska-Wschód do Polski przyjechała dziewiętnastoosobowa delegacja lokalnego kierownictwa Chińskiego Ludowego Towarzystwa Przyjaźni z Zagranicą oraz przedstawicieli świata biznesu pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej Rady Polityczno-Konsultatywnej miasta Tianjin, Cao Xiurong. Oprócz złożenia wizyty władzom województwa, goście uczestniczyli w serdecznym spotkaniu z kierownictwem Towarzystwa Polska-Wschód. 2-7 listopada Na zaproszenie ministra Środowiska, C. Śleziaka, do Polski przybył chiński minister Gospodarki Wodnej, Wang Shucheng, wraz z osobami towarzyszącymi. Spotkał się z premierem L. Millerem oraz ministrem środowiska, C. Śleziakiem. Wymienił też opinie z pierwszym wiceministrem środowiska, K. Szamałkiem, na temat mechanizmów i dziedzin rozwoju współpracy między oboma krajami. 17-21 listopada Na zaproszenie przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych, M. Czerniawskiego, do Polski przybyła delegacja Komisji Finansów i Gospodarki Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych z przewodniczącym Fu Zhihuan na czele. Odbyła ona indywidualne spotkania z wicemarszałkiem Senatu, Jarzembowskim, pierwszym wiceministrem Finansów, H. Wasilewską-Trekner, oraz wiceministrem Gospodarki, F. Zielińskim. Obie strony podzieliły się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat reform finansów, podatków i gospodarki. Poza Warszawą delegacja odwiedziła również Kraków. 21-27 listopada Z wizytą do Polski przybyła delegacja gospodarczo-handlowa z prowincji Shandong na czele z wiceprzewodniczącym Rady Polityczno-Konsultatywnej prowincji Shandong, Lin Shuxiang. Spotkała się na indywidulnych rozmowach z zastępcą sekretarza generalnego polskiej Krajowej Izby Gospodarczej, W. Wężykiem, wiceprezydentem Łodzi, M. Michalikiem, oraz prezesem komisji zarządzającej Specjalną Strefą Gospodarczą w Łodzi, A. Ośnieckim. Ponadto zorganizowała w Łodzi i Warszawie konferencję biznesu Shandong Chiny – Polska. 25-29 listopada Na zaproszenie Raiffeisen Bank Polska S.A. do Polski przybyła delegacja Chińskiego Banku Budownictwa (China Contruction Bank) pod przewodnictwem tamtejszego wicedyrektora generalnego Wydziału do Spraw Zagranicznych, Wang Qixin. Oprócz spotkania z dyrektorem Departamentu Zezwoleń Bankowych Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, Danielską, delegacja przeprowadziła rozmowy z mieszkającymi w Polsce Chińczykami i przedstawicielami chińskich przedsiębiorstw w Polsce. Odwiedziła też Bank Pekao S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.. 17-20 grudnia Na zaproszenie polskiej Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) wizytę w Polsce złożyła misja handlowa prowincji Heilongjiang na czele z zastępcą sekretarza generalnego rządu Prowincji Heilongjiang, Jiang Guowen. Goście spotkali się z zastępcą sekretarza generalnego KIG a zarazem dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą. Szeroko omawiano kwestie rozpropagowania, zaproszenia i udziału polskich przedsiębiorstw w XV Konferencji Gospodarczo-handlowej w Harbinie. Po zakończeniu rozmów delegacja spotkała się z właściwymi przedsiębiorstwami polskimi na konferencji biznesowej.
Suggest To A Friend
  Print