AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
Poznaj Chiny  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
Beijing - 2008 Olympiad  
Shanghai - EXPO 2010  
więcej...  

Najważniejsze wydarzenia w kontaktach chińsko-polskichw roku 2006
2007/06/26
Styczeń 15-19 Wizyta w Polsce delegacji na czele z wiceministrem rolnictwa Zhu Baocheng. Spotkanie z sekretarzem stanu Stanisławą Okularczyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 16-22 Na zaproszenie Ligi Komunistycznej Młodzieży Chińskiej z wizytą w Chinach gościł przewodniczący Samoobrony RP wicemarszałek Sejmu A. Lepper na czele delegacji młodych polityków ze swojej partii wraz z grupą przedsiębiorców. Z gośćmi spotkali się osobno wiceprzewodniczący Stałego Komitetu OZPL Wang Zhaoguo i pierwszy sekretarz Ligi Komunistycznej Młodzieży Chińskiej Zhou Qiang. Oprócz Pekinu goście odwiedzili Xi'an i Guangzhou. Luty 15-20 Wizyta wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu Przedstawicieli Ludowych Miasta Szanghaju Hu Wei z delegacją w województwie pomorskim. Zapoznanie się z obowiązkami i funkcjonowaniem sejmiku wojewódzkiego. Badanie możliwości wzrostu współpracy gospodarczej między oboma regionami. 22-24 Na zaproszenie Ośrodka Badań Stosunków Międzynarodowych z wizytą do Polski przybył prezes Akademii Dyplomatycznej Lu Qiutian. Wymieniono poglądy na temat regionalnych i globalnych problemów interesujących obie strony. Goście spotkali się też z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 24-28 Wizyta wicemarszałka województwa lubuskiego Fedki z delegacją w Prowincji Hainan. Marzec 28-30 Wizyta w Chinach polskiego ministra spraw zagranicznych S. Mellera z delegacją. Gość odbył osobne spotkania z premierem Wen Jiabao, zastępcą członka Rady Państwowej Gu Xiulian oraz ministrem spraw zagranicznych Li Zhaoxing. Uczestniczył w uroczystości otwarcia chińsko-polskiego seminarium na temat rozwoju górnictwa węgla i wygłosił prelekcję w Instytucie Badań Problemów Międzynarodowych. 30 marca do 10 kwietnia Wizyta w Polsce stałego członka Komitetu Partii Prowincji Jiangsu Zhao Shaolin z delegacją przyjacielskiej wymiany. Goście wzięli udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Krakowie i zorganizowali Tydzień Kultury Prowincji Jiangsu. Kwiecień 8-18 Na zaproszenie Komisji Spraw Zagranicznych Ogólnochińskiej Rady Polityczno-Konsultatywnej z wizytą w Chinach przebywała polska europarlamentarzystka z ligi ugrupowań socjalistycznych, Kwestor Europejskiego Parlamentu G. Grabowska z delegacją. Osobne spotkania z gościem odbyli wiceprzewodniczący Rady Polityczno-Konsultatywnej Zhang Rongming, wiceminister spraw zagranicznych Zhang Yesui i wiceprzewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu i Handlu Sun Xiaohua. Z gościem spotkał się również przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Liu Jianfeng i wydał na jego cześć przyjęcie. Oprócz Pekinu delegacja odwiedziła Hangzhou, Szanghaj i Xi'an. 12-15 Wizyta w Polsce wicepremiera Hui Liangyu z delegacją. Wicepremier spotkał się z prezydentem L. Kaczyńskim, premierem K. Marcinkiewiczem i wicepremier Z. Gilowską. Podczas pobytu w Polsce wiceminister rolnictwa Yi Chengjie podpisał z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Babuchowskim list intencyjny w sprawie utworzenia Chińsko-Polskiego Centrum Rolniczej Współpracy Naukowo-Technicznej. Oprócz Warszawy delegacja na czele z wicepremierem Hui Liangyu odwiedziła również Kraków. 19-21 Wizyta w Polsce wiceministra handlu Yu Guangzhou z delegacją. Wiceminister Yu wziął udział w 12. spotkaniu zwyczajnym chińsko-polskiej łączonej komisji gospodarczej. Podczas pobytu w Polsce gość spotkał się osobno z wicepremier Z. Gilowską, ministrem gospodarki P. Woźniakiem i sekretarzem stanu P. Poncyliuszem. Maj 14-17 Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Rady Polityczno-Konsultatywnej Miasta Tianjin Cao Xiurong z delegacją. Razem ze stroną polską goście rozważali możliwości nawiązania współpracy w dziedzinie turystyki, kultury, oświaty i gospodarki. Czerwiec 6-8 Wizytę w Polsce złożył zastępca kierownika Wydziału Politycznego Sztabu Generalnego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej gen. bryg. Song Fangmin z delegacją. Goście spotkali się z dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Obrony Narodowej J. Olbrychtem. 18-20 Przyjazd do Polski delegacji na czele z dyrektorem Biura Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej Chin gen. brygady Qian Lihua. 24-29 Wizyta w Chinach przewodniczącego sejmowej Komisji Sportu J. Wójcika z delegacją. Goście spotkali się osobno z wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Lu Yongxiang i przewodniczącą Komisji ds. Edukacji, Nauki, Kultury i Zdrowia Zhu Lilan. Oprócz Pekinu delegacja odwiedziła też Xi'an i Szanghaj. Lipiec 12-15 Wizyta w Polsce zastępcy gubernatora Prowincji Shaanxi. 13-17 Wizyta w Polsce dyrektora Muzeum Narodowego w Pekinie Lü Zhangshen z delegacją. Goście wzięli udział w uroczystości otwarcia wystawy starożytnych brązów chińskich. 18 Wizyta w Chinach podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki A. Kaczmarka, który spotkał się w Kantonie z wiceministrem handlu ChRL. 18-21 Pobyt w Polsce wiceprzewodniczącego Rady Polityczno-Konsultatywnej Prowincji Hebei Liu Jiansheng na czele delegacji ds. zabytków. 20-22 Wizyta w Polsce delegacji pod kierownictwem Wei Lijiang, prezesa rady nadzorczej korporacji ubezpieczeniowej Zhongguo Renshou Baoxian i towarzystwa ubezpieczeń Zhongguo Xinyong Baoxian. Goście spotkali się z przedstawicielami polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Sierpień 10-14 Wizyta w Polsce wiceministra nauki i techniki Shang Yong z delegacją. Wiceminister Shang wraz z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Gajl przewodniczył 32. spotkaniu Międzyrządowej Komisji Współpracy Naukowo-Technicznej. Strony podpisały protokół spotkania i zatwierdziły 58 projektów kooperacji. 28 sierpnia do 1 września Wizyta w Polsce dyrektora Krajowego Biura Nadzoru Bezpieczeństwa Kopalń Węgla Zhao Tiechui z delegacją. Goście spotkali się z dyrektorem Wyższego Urzędu Górniczego Bradeckim i wymienili poglądy na temat współpracy w dziedzinie produkcji i bezpiecznego wydobywania węgla. 28 sierpnia do 3 września Wizyta w Polsce prezesa Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Tekstylnego Du Yuzhou z delegacją. Goście spotkali się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Korolec i prezesem KIG A. Arendarskim. Wrzesień 2-5 Wizyta w Polsce wiceprezesa Stowarzyszenia Chińczyków Mieszkających za Granicą Lin Mingjiang wraz z delegacją. Spotkanie z Chińczykami mieszkającymi lub podróżującymi po Polsce. Zwiedzanie Chińskiego Centrum Handlowego w Warszawie. 3-6 Wizyta w Polsce wicedyrektora departamentu uzbrojenia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej gen. dyw. Zhang Shiming z delegacją. Spotkanie z pierwszym wiceministrem obrony narodowej M. Zająkałą. 3-6 Wizyta w Polsce delegacji pod kierownictwem przewodniczącego Rady Polityczno-Konsultatywnej Prowincji Hainan Wang Guangxian. Udział w inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w Zielonej Górze. 4-7 Wizyta w Polsce delegacji na czele z merem miasta Shenzhen Xu Zongheng. Goście odbyli osobne spotkania z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Gajl oraz prezesem PAIiIZ Kanthak. Oprócz Warszawy delegacja odwiedziła także Poznań. 9-12 Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Prowincji Jiangsu Bai Suning z delegacją. Goście spotkali się z marszałkiem województwa małopolskiego J. Sepioł. 10 Spotkanie premiera Wen Jiabao z premierem Kaczyńskim podczas Konferencji Przywódców Państw Azji i Europy w Helsinkach. 13-17 Wizyta w Polsce wiceministra kultury Meng Xiaosi z delegacją. Gość spotkał się z wiceministrem Olendzkim i uczestniczył w inauguracji Festiwalu Kultury Chińskiej. 14-17 Wizyta w Polsce dyrektora Krajowego Biura Ochrony Środowiska Zhou Shengxian z delegacją. Rozmowy z ministrem środowiska J. Szyszko. 14-19 Wizyta delegacji pod kierownictwem ministra transportu J. Polaczka w Szanghaju na obchodach 55. rocznicy utworzenia polsko-chińskiego przedsiębiorstwa transportu morskiego Chipolbrok. Goście spotkali się też w Pekinie osobno z ministrem komunikacji Li Shenglin, ministrem kolei Liu Zhijun, dyrektorem Głównego Biura Lotnictwa Cywilnego Yang Yuanyuan i wiceministrem przemysłu informatycznego Jiang Yaoping. 15-18 Wizyta w Polsce delegacji pod kierownictwem dyrektora Krajowego Biura Monopolu Tytoniowego Jiang Chengkang. Goście spotkali się z przedstawicielami firmy Phillip Morris Polska. Badali polski rynek tytoniowy i poznawali możliwości wykorzystania kanałów sprzedaży stosowanych przez Phillip Morris Polska do zwiększenia eksportu do Polski chińskich wyrobów tytoniowych. 16-17 Wizyta w Szanghaju podsekretarza w Ministerstwie Gospodarki A. Kaczmarka z okazji I Zjazdu Wystawców EXPO 2010. 18-21 Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Regionu Autonomicznego Mongolia Wewnętrzna Zhao Shuanglian z delegacją. Goście odbyli osobne spotkania z sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki P. Poncyliuszem i wiceministrem finansów J. Piterasem. 20 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych obu krajów Li Zhaoxinga i A. Fotygi podczas konferencji ONZ w Nowym Jorku. 20-25 Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Komisji Narodowości i Religii Ogólnochińskiej Rady Polityczno-Konsultatywnej Jiang Jiafu z delegacją. Goście odbyli osobne spotkania z wicemarszałkiem Senatu Ziółkowskim i wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych A. Mazurkiewiczem. 21-24 Wizyta w Polsce delegacji gospodarczej pod kierownictwem asystenta ministra handlu Fu Ziying. Goście spotkali się osobno z sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki P. Poncyliuszem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa M. Zagórskim. 21-24 Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Rady Polityczno-Konsultatywnej Prowincji Henan Zhang Yulin z delegacją. Goście odbyli osobne spotkania z I wicemarszałkiem województwa lubelskiego Gogaczem i Przewodniczącym Sejmiku województwa lubelskiego Grzędą. 23-26 Na zaproszenie Stowarzyszenia Mediów Polskich gościła w Polsce delegacja przedstawicieli chińskich mediów pod kierownictwem wiceszefa Departamentu Propagandy Gao Junliang. Goście spotkali się z wiceministrem gospodarki i prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej Wilczakiem. 23-26 Wizyta w Polsce delegacji rządowo-biznesowej na czele z wiceministrem budownictwa Liu Zhifeng. Goście wzięli udział w Chińsko-Polskim Forum Budownictwa i odbyli osobne spotkania z ministrem budownictwa A. Jaszczykiem oraz ministrem transportu J. Polaczkiem. Oprócz Warszawy delegacja odwiedziła również województwo dolnośląskie. 25-29 Wizyta w Chinach prezesa Najwyższej Izby Kontroli M. Sekuły. Gość odbył osobne spotkania ze Stałym Komitetem Biura Politycznego KC KPCh, sekretarzem Komitetu Dyscypliny KC Wu Guanzheng i sekretarzem Sekretariatu KC oraz wicesekretarzem Komitetu Dyscypliny KC He Yong, a także ministrem kontroli Li Zhilun i naczelnym audytorem Urzędu Audytu Li Jinhua. 26-28 Na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk z wizytą w Polsce gościła delegacja pod kierownictwem przewodniczącego Specjalistycznej Komisji Konsultacyjnej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. 26-29 Wizyta w Polsce członka Rady Państwowej Chen Zhili z delegacją. Pani Chen spotkała się z prezydentem L. Kaczyńskim i wicepremierem R. Giertychem. Podpisano listy intencyjne w sprawie współpracy edukacyjnej w latach 2007-2009 i współpracy kulturalnej w latach 2007-2011. Oprócz Warszawy goście odwiedzili również Kraków. Październik 4-7 Wizyta w Polsce wicemera Szanghaju Yang Xiaodu wraz z delegacją złożoną z przedstawicieli służby zdrowia i świata kultury. Goście spotkali się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia B. Piechą i zapoznali się z polskimi ekspozycjami kulturalnymi. 4-8 Udział gubernatora prowincji Qinghai i poety Jiedimajie w festiwalu Warszawska Jesień. 4-14 Wizyta w Polsce członka Chińskiej Akademii Inżynierii Xu Binshi. Spotkanie z przewodniczącym Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk W. Włosińskim. 18-21 Wizyta w Polsce delegacji na czele z gubernatorem prowincji Shanxi Yu Youjun. Goście odbyli osobne spotkania z sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Poncyliuszem i wicemarszałkiem województwa małopolskiego Z. Owczarskim. 23-26 Wizyta w Polsce zastępcy sekretarza Komitetu Miejskiego Szanghaju Yin Yicui z delegacją. Udział w wernisażu wystawy „Szanghaj: schronienie dla ofiar Holokaustu" zorganizowanej przez Żydowski Instytut Badań Historycznych. Podarowanie książek Instytutowi Orientalistycznemu Uniwersytetu Warszawskiego. Listopad 4-15 Na zaproszenie Stowarzyszenia Wymiany z Zagranicą wizytę w Chinach złożył były premier i były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej L. Miller z małżonką. Goście spotkali się z wicedyrektorem Departamentu Kontaktów z Zagranicą KC KPCh Zhang Zhijun. Oprócz Pekinu L. Miller z małżonką odwiedzili również Szanghaj, Kanton i Shenzhen. 9-13 Wizyta w Polsce rezerwowego członka KC KPCh i sekretarza Komitetu Prowincji Shanxi Zhang Baoshun z delegacją. Goście odbyli osobne spotkania z wicemarszałkiem Sejmu G. Wiśniowską i wiceprzewodniczącym Polskiego Stronnictwa Ludowego W. Perką. 14-18 Wizyta w Polsce przewodniczącego Związku Przemysłowo-Handlowego Gu Shengzu z delegacją. Goście odbyli osobne spotkania z prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kanthak i przewodniczącym Krajowej Izby Gospodarczej A. Arendarskim. 14-19 Wizyta w Chinach wicepremiera i ministra rolnictwa A. Leppera z delegacją. Goście spotkali się osobno z wicepremierem Hui Liangyu oraz ministrem rolnictwa Du Qinglin. Oba ministerstwa podpisały „Porozumienie o współpracy Chińsko-Polskiego Rolniczego Cenrum Naukowo-Technicznego". Oprócz Pekinu goście odwiedzili także Kunming, Sanya i Szanghaj. 27-29 Wizyta w Polsce przewodniczącego Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i prezesa Chińskiej Akademii Nauk Lu Yongxiang z delegacją. Grudzień 1-4 Wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego Ogólnochińskich Związków Zawodowych Wang Dongjin z delegacją. 4-9 Wizyta w Polsce przyjacielskiej delegacji wojskowej pod kierownictwem członka Komitetu Politycznego Garnizonu Pekińskiego płk. Fu Tinggui. Goście spotkali się z szefem Sztabu Generalnego gen. F. Gągor.
Suggest To A Friend
  Print