AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
Poznaj Chiny  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
Beijing - 2008 Olympiad  
Shanghai - EXPO 2010  
więcej...  

Jia Qinglin na osobnych spotkaniach z prezydentem i premierem RP
2010/11/18

3 listopada czasu lokalnego przewodniczący Chińskiej Krajowej Komisji Polityczno-Konsultatywnej Jia Qinglin odbył w Warszawie osobne spotkania z polskim prezydentem B. Komorowskim i premierem D. Tuskiem.

Przewodniczący Jia przede wszystkim przekazał prezydentowi Komorowskiemu serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia od prezydenta ChRL Hu Jintao.

Przewodniczący Jia uznał, że przez 61 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między ChRL i Polską następuje stabilny rozwój więzi bilateralnych. Relacja przyjaznej współpracy partnerskiej, którą nawiązano w 2004 roku podczas wizyty w Polsce prezydenta Hu Jintao, stała się fundamentem dla dalszego rozwoju stosunków między oboma państwami. W ostatnich latach spotkania między najwyższymi przywódcami Chin i Polski odbywają się częściej. Następuje szybki wzrost wymiany handlowej. Pogłębia się nieprzerwana współpraca w takich dziedzinach jak kultura, oświata i nauka. Coraz żywsze stają się kontakty między miastami i regionami obu państw.

Przewodniczący Jia powiedział, że strona chińska przykłada ogromną wagę do rozwoju przyjaznej współpracy partnerskiej z Polską i pragnie stymulować długotrwały, stabilny rozwój stosunków bilateralnych w oparciu o wzajemny szacunek oraz zasadę równości i obopólnych korzyści. Po pierwsze, Chiny chcą wzmocnienia wzajemnego zaufania w dziedzinie polityki. W tym celu przywódcy obu krajów odbywają częste spotkania, niezwłocznie komunikują się ze sobą i koordynują swoje działania. Po drugie, należy pogłębiać współpracę gospodarczą. Wiąże się to z aktywnym poszukiwaniem nowych dróg i form poszerzenia zakresu współpracy handlowo-technologicznej, a także z zachęcaniem do obustronnych inwestycji, zwłaszcza w rozbudowę infrastruktury, produkcję maszyn, energetykę i ochronę środowiska. Po trzecie, należy dążyć do ożywienia wymiany kulturalnej poprzez organizowanie większej ilości wydarzeń kulturalnych, artystycznych i muzycznych, zachęcając do przyjacielskich kontaktów między miastami i regionami. Czwartą sprawą jest ścisła koordynacja i współdziałanie w kwestiach międzynarodowych. Chodzi zwłaszcza o bliższą współpracę w takich dziedzinach jak zmiany klimatu i globalne zarządzanie, mając na celu światowy pokój i rozwój.

Prezydent Komorowski pozytywnie ocenił rozwój stosunków polsko-chińskich. Powiedział, że Polska i Chiny zawsze byli przyjaciółmi. Najwyżsi przywódcy obu krajów utrzymują bliskie kontakty. Oba państwa prowadzą ścisłą współpracę gospodarczą. Odbywa się ożywiona wymiana kulturalna. Jest też wiele owoców wzajemnej współpracy. Polska, kontynuując współdziałanie w dotychczasowych dziedzinach, chce pełniej wykorzystywać istniejący potencjał i nawiązywać obustronną działalność w nowych dziedzinach, a także rozwijać wymianę i współpracę na polu budowy autostrad, szybkich połączeń kolejowych itp. Projektów infrastrukturalnych, jak również komunikacji i transportu, kultury, oraz kontaktów między siostrzanymi miastami.

Prezydent Komorowski podkreślił, że strona polska bardzo sobie ceni tradycyjną przyjaźń z Chinami i na fundamencie dziedzictwa minionych 60 lat pragnie wznosić stosunki polsko-chińskie na jeszcze wyższy poziom.

Tego samego dnia przewodniczący Jia spotkał się z premierem D. Tuskiem. Jia Qinglin powiedział, że strona chińska pragnie wraz ze stroną polską zacieśniać współpracę handlowo-technologiczną i prawdziwie realizować zasadę obopólnych korzyści i wspólnego rozwoju.

Suggest To A Friend
  Print