Nowy skład Komitetu Stałego Biura Politycznego KC KPCh
2017/10/25

Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji i Han Zheng zostali wybrani na członków Komitetu Stałego Biura Politycznego KC KPCh. (CRI)