Zarys wymiany edukacyjnej między Chinami a Polską
2004/06/09

  Wymiana w dziedzinie edukacji między Chinami a Polską rozpoczęła się tuż po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami. W 1950r. stypendyści chińscy zaczęli przyjeżdżać do Polski. Byli to pierwsi studenci z ChRL podejmujący naukę za granicą. Ten program wymiany trwał do lat sześćdziesiątych.
  W 1984r. między Chinami a Polską przywrócono wymianę edukacyjną, która pomyślnie rozwija się do dzisiaj.
  W kwietniu 2000r. przedstawiciele ministerstw edukacji obydwu państw podpisali w Warszawie „Umowę o Współpracy Edukacji między Ministerstwem Edukacji ChRL a Ministerstwem Edukacji Narodowej RP w latach od 2000r. do 2002r."
  I.Wymiana stypendystów
  Od 1984r. według programu bilateralnej wymiany edukacyjnej roczna liczba wymienianych stypendystów wynosiła 10 osób, od 1986r. powiększono tę liczbę do 20 osób, a od 1988r. ta liczba została powiększona do 35 osób.
  Od 1984r. do 1995r., do Polski przyjechało w sumie 118 stypendystów chińskich.
  Od 1985r. do 1995r., do Chin pojechało w sumie 351 stypendystów polskich.
  Od 1995r. do 2001r. roczna liczba wysyłanych przez obydwa państwa stypendystów wyniosła 35 osób.
  II.Wymiana lektorów
  Wymiana lektorów między Chinami a Polską utrzymuje się bez przerwy od wielu lat. W roku 2001 Chiny wysłały 4 lektorów języka chińskiego do Polski, a Polska wysłała jednego lektora języka polskiego do Chin.
  III.Wymiana między uczelniami
  Rozpoczęta w latach pięćdziesiątych wymiana między wyższymi uczelniami chińskimi i polskimi nigdy nie uległa przerwie. Niektóre uczelnie wyższe nawiązały stosunki siostrzane. W ostatnich latach wymiana między wyższymi uczelniami chińskimi i polskimi rozwija się pomyślnie, liczba osób składających wizyty międzyuczelniane powiększa się z roku na rok.
  IV.Wzajemne wizyty delegacji edukacyjnych
  1984r. Wiceminister Ministerstwa Nauki i Wykształcenia Wyższego Polski pan S. Nowacki złożył wizytę w Chinach.
  1986r. Chińska delegacja, na której czele stał stały członek Krajowej Komisji Edukacji Chin pan Huang Xinbai, złożyła wizytę w Polsce.
  1987r. Pięcioosobowa delegacja, na której czele stał minister Ministerstwa Nauki i Wykształcenia Wyższego Polski pan B. Miśkiewicz, złożyła wizytę w Chinach.
  1995r. Delegacja polskich rektorów złożyła wizytę w Chinach.
  1996r. Minister Ministerstwa Edukacji Narodowej Polski pan J.Wiatr złożył wizytę w Chinach.
  1996r. Delegacja chińskich rektorów złożyła wizytę w Polsce.
  1997r. Kierownik Krajowej Komisji Edukacji Chin pan Zhu Kaixuan z delegacją złożył wizytę w Polsce.
  2000r. Przewodniczący Posiedzenia Rektorów Wyższych Uczelni Polski, prof. Jerzy Wośniski złożył wizytę w Chinach.